Samenvatting: Organisational Psychology | 9781781344804 | Open Universiteit (Heerlen, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Organisational Psychology | 9781781344804 | Open Universiteit (Heerlen ; 2010-....)

 • 1 Organisational theory

  Dit is een preview. Er zijn 101 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Binnen de organisatie-theorie kan men twee 'hoofd aanvliegroutes' herkennen waar een aantal bekende theorieen onder vallen, welke zijn dit?

  De technisch-rationale benadering en de sociaal-menselijke benadering.
 • Welke vijf organisatieperspectieven of -modellen worden onderscheiden?

  1. Population - ecology model
  2. Resource dependence model
  3. Rational - contingency model
  4. Transaction - cost model
  5. Institutional model
 • Wat zijn de meest bekende perspectieven t.a.v. organisaties en wat is de kern van deze perspectieven?

  1. Populatie-ecologie model: de organisatie sluit aan bij de omgeving: wat is er nodig en dat vullen wij in.
  2. Bron-afhankelijk model: Organisaties vormen juist de omgeving, beïnvloed door politiek.
  3. Rationeel-onvoorzien model: niet 1 vorm is het beste, we passen ons aan de omgeving aan.
  4. Transactie-kosten model: financieel gebaseerd model, mensen doen wat het beste voor hunzelf is om voortbestaan de te garanderen.
  5. Institutioneel model: organisaties bestaan naast elkaar en kopiëren elkaar, ze stimuleren navolging.
 • Wat zijn de uitgangspunten van "population-ecology model"

  • Veronderstelt dat omgevingsfactoren / milieu de organisatie karakteristieken selecteert.
  • Organisatietypen overleven die het dichtst bij de eisen van het milieu blijven. 
  • Organisaties vullen niches in hun omgeving
  • Niet bezig met individuele organisaties maar meer met "populatie" van organisaties
 • Wat verstond Max Weber (1864-1920) onder bureaucratie?

  Mensen in organisaties hebben eigen gedefinieerde taken, er bestaat hiërarchie en rapporteren aan, er bestaan regels en procedures, positie van de een wordt door anderen bepaald en motivatie komt voort uit plichtsgevoel.
 • Wat zijn de uitgangspunten van "resource-dependence model"

  • Organisaties maken keuzes op basis van hun politieke context en niet op passieve afhankelijkheid van hun omgeving.
  • Organisaties vormen hun omgeving en maken strategische keuzes
 • Wat was volgens Weber een gevaar van een bureaucratische organisatie?

  Medewerkers kunnen niet worden beïnvloed door regels en procedures die zij slecht achten, het eigen initiatief wordt door hen zelf onderdrukt.
 • Wat zijn de kenmerken van "rational-contingency model"

  • Combinatie van rationaliteit en onvoorzienigheid gaan organisaties om met hun omgeving
  • Model geeft meer aandacht aan onvoorziene omstandigheden dan aan politieke en niet rationele beslissingen. 
 • Hoe luidt de theorie achter de klassieke school?

  Management is voor een technisch, non-contextueel, iets. Deze principes kun je overal toepassen, ongeacht soort of formaat organisatie. Procedures en regels bepalen een heldere structuur die efficiency vergroot.
 • Wat zijn de kenmerken van de "transaction-cost model"

  • Ontstaan uit de economische hoek en doet een poging om om de aanwezigheid van organisaties in de private sector te verklaren
  • Suggereert dat individuen hun eigen belang voorop zetten en daardoor hierarchiën verzamelen om zaken te doen
  • Ze maken transactiekosten en verkleinen de onzekerheid en onbetrouwbaarheid door passende organisatie monitoring en controle. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart