Samenvatting: Overheidsbeleid | 9789013125184

Samenvatting: Overheidsbeleid | 9789013125184 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Overheidsbeleid | 9789013125184

 • 1 beleid, processen en effecten

 • 1.2 beleidsinhoud

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke twee gezichten heeft beleid

  - Samenstel van doeleinden, middelen en tijdskeuzen
  - Antwoord op een probleem
 • Wat is een beleidsinstrument of middel?

  Alles wat een actor gebruikt of kan gebruiken om het bereiken van 1 of meer doeleinden te bevorderen
 • Wat zijn normatieve relaties?

  Relaties tussen normen en waarden
 • 1.3 het beleidsproces

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het politieke systeem?

  Het geheel van opvattingen, gedragingen en posities die tot doel hebben de inhoud, processen en effecten van het overheidsbeleid te beïnvloeden.
 • Wie zijn de politieke actoren?

  Ministers, kamerleden, ambtenaren, belangengroepen en politieke partijen
 • Wie spelen een belangrijke rol bij de eisen in het politieke systeem?

  Gatekeepers
 • 1.4 de beleidseffecten

 • Beleidseffecten: gevolgen van overheidsbeleid, wat zijn de vragen?

  1. Worden de doeleinden van het beleid bereikt?
  2. in hoeverre zijn de doelen behaald door het beleid?
  3. wat zijn de neveneffecten?
  4. wat is de verhouding tussen kosten/middelen en de baten/doelen?
  5. correcte wettelijke toepassing van het beleid?
  6. wat is de mate van steun van betrokkenen?
 • 1.6 verandering van beleid op lange termijn

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de ontwikkelingen (trends) van een beleid?

  1. Rationalisering
  2. democratisering
  3. differentiatie 
  4. integratie 
 • 2 Overheden

 • 2.2 Argumenten voor het instellen van overheden

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 4 redenen voor het ontstaan van een overheid?

  1. Zonder krachtige overheid, geen openbare orde (nachtwakersstaat)
  2. zonder regulering verdwijnen eindige hulpbronnen (reguleringsstaat)
  3. zonder verplichte belasting, zijn er te weinig voorzieningen (Welvaartsstaat)
  4. zonder inkomensverdeling, is er geen sociale vrede (verzorgingsstaat)
 • 2.3 verklaringen voor ondoelmatig overheidsbeleid

 • Wat kan tot ondoelmatig overheidsbeleid leiden?

  Consumentisme, belastingontwijking en terugtred van burgers

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart