De maatschappelijke context van pedagogisch handelen - Veranderende jeugd - Toename persoonlijke en sociale problematiek

3 belangrijke vragen over De maatschappelijke context van pedagogisch handelen - Veranderende jeugd - Toename persoonlijke en sociale problematiek

Wat speelt een rol bij gedragsproblemen in de maatschappij?

* samenleving is drukker en complexer geworden
* opvoedingspatronen en de rol van het gezin veranderen en toegenomen sociale en persoonlijke problematiek
* vaste patronen en structuren zijn minder vanzelfsprekend
* tolerantie van 'vlegelgedrag' is afgenomen
* drempelverlagend effect van de 'rugzak'
* meer diagnostische kennis van leer- en gedragsproblemen

Waaraan hebben de leraren behoefte in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen?

Ondersteuning na afloop van een interventie, zodat ze technieken leren toepassen maar het ook volhouden.

Welke programma's zijn het meest succesvol?

* community based programma's, die breed worden toegepast en gedragen door:
- gezin
- school
- maatschappij, ook wel lokaal
waarbij sprake is van samenwerking op veel niveaus in het 'gewone' leven

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo