Pedagogisch perspectief op inhoud en didactiek - Onderwijsvernieuwing: de pedagogische dimensie centraal - De pedagogische inspiratie van de "traditionele vernieuwers

5 belangrijke vragen over Pedagogisch perspectief op inhoud en didactiek - Onderwijsvernieuwing: de pedagogische dimensie centraal - De pedagogische inspiratie van de "traditionele vernieuwers

Welke ideeën van pedagogische vernieuwers die geloofden in de mogelijkheden van het kind zijn terug te vinden in het primaire onderwijs?

* kringgesprekken
* weekopeningen en -sluitingen
* dag- en weektaken
* heterogene groepen

Wat is kenmerkend voor het Montessori onderwijs (1870-1952)?

Uitgangspunt is dat elke kennis van blijvende waarde voor theorie en praktijk van de opvoeding moet berusten op gegevens die verkregen zijn door het meten en vergelijken van grote aantallen kinderen -> het kind te zien 'zoals het is'.
Door uitvoeren van activiteiten wordt het kind 'rijker' en vormt het de basis voor de daaropvolgende ontwikkelingsfase. Kinderen kunnen zich spiegelen aan elkaar (2-3 verschillende leeftijdsgroepen)

Wat is kenmerkend voor het Dalton onderwijs (Helen Parkhurst 1886 - 1973)?

Twee pedagogisch belangrijke kenmerken zijn vrijheid en samenwerking.
Vrijheid: het kiezen van het tijdstip waarop en het tempo waarin de taak wordt gedaan.
Samenwerking: verwijst naar het sociale karakter van leren en van kennis
De school wordt gezien als een werkgemeenschap waar gelegenheid is voor sociale, morele en culturele ontwikkeling en vorming.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is kenmerkend voor een jenaplanschool (Peter Petersen 1884 - 1952)?

De pedagogische grondprincipes zijn:
* opvoeden tot inclusief denken
* humanisering en democratisering van de schoolwerkelijkheid door nadruk op dialoog
* het kind staat centraal, niet de leerstof

Wat is kenmerkend voor de vrije school (Rudolf Steiner 1861 - 1925)?

De achterliggende pedagogiek beoogt een optimale begeleiding te bieden aan het kind om te 'worden wie je bent' in een 'gezonde relatie' met zijn omgeving.
De levensfasen van de opgroeiende mens en het daarbijj behorende ritme staat centraal.
Het denken, voelen en willen moeten zich evenwichtig verdeeld en in harmonie ontwikkelen.
Er is veel aandacht voor cultureelmaatschappelijke zaken en de intellectuele kant moet sinds 2000 meer aandacht ontvangen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo