De maatschappelijke context van pedagogisch handelen - Pedagogiek en het onderwijssysteem

7 belangrijke vragen over De maatschappelijke context van pedagogisch handelen - Pedagogiek en het onderwijssysteem

Wat zijn de drie doelstellingen van het publieke onderwijsbestel?

* de persoonsvorming
* de vorming in maatschappelijke en culturele zin
* beroepsuitoefening en toetreding tot de arbeidsmarkt

Welke drie functies vervult het onderwijs (door vrijheid van onderwijs art. 23)?

* kwalificatie: bijbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen om zich in de samenleving te kunnen handhaven en ontwikkelen
* differentiatie en selectie: voorbereiden op verschillende posities in de samenleving door mbv selectie groepen leerlingen van elkaar te onderscheiden
* socialisatie of sociale integratie: het overdragen van min of meer algemene normen en waarden die deelname aan de samenleving vereenvoudigen

Wat is het belang van onderwijs?

* hier en nu in het ontmoeten van anderen en als sociale omgeving
* voor later door voorbereiding op toekomst
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer werd de leerplicht ingevoerd? En voor wie?

* 1900, voor kinderen van 6 - 12 jaar
* 1969, voor kinderen van 6 - 16 jaar
* 1985, voor kinderen van 5 + minimaal 12 jaar (18)

Hoe is de verhouding vmbo, havo en vwo?

60 % vmbo
25 % havo
15 % vwo

Waaraan wordt veel waarde toegekend?

Aan de CITO scores

Welk gevaar schuilt in formulering en interpretatie van niveauadvisering?

* bij lage score een te hoog niveau
* bij hoge score te laag niveau (allochtone kinderen door taalachterstand)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo