Het pedagogisch klimaat in de klas - Inspelen op basisbehoeften van de leerling

6 belangrijke vragen over Het pedagogisch klimaat in de klas - Inspelen op basisbehoeften van de leerling

Welke drie basisbehoeften zijn belangrijk om zich vrij te kunnen ontwikkelen?


1. behoefte aan relaties: het gevoel dat je welkom bent en dat de leraar en leerlingen in de klas je waarderen en graag met je willen omgaan.
2. Behoefte aan autonomie: het gevoel dat je zelfstandig bent, dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.
3. Behoefte aan competentie: het geloof en plezier in je eigen kunnen. Het bewustzijn en ervaren van je talenten en de ontwikkeling daarvan.

Welke aspecten van het handelen van de leraar kunnen worden gekoppeld aan de basisbehoeften van kinderen en wat is de inhoud ervan?

* interactie en communicatie: opbouwen van contact en uitwisseling tussen leraar en leerlingen en leerlingen onderling
* didactiek: wijze van lesgeven, verschillend instructievormen, verwerkingsvormen waarbij motivatie en betrokkenheid van leerlingen centraal staan
* les- en klassenorganisatie: organisatie van het verloop van een les, de dag in de klas of de gekozen samenwerkingsvormen.


Twee soorten relaties in een klas (Alkemade)


1. relaties rond het leren, het werk, de te behalen doelen en het uiteindelijke resultaat.
2. Sociaal- emotionele relatiesL het veilige gevoel bij deze leraar, in deze groep.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kan hij goede sociale en werkrelaties realiseren bij grote verschillen in een klas?

* een onderzoekende houding in zijn omgang met de leerlingen
* inzicht in de consequenties van zijn handelen

Hoe kan de leraar effectief zijn in de omgang met zijn leerlingen?

* met een zekere regelmaat voor activiteiten zorgen die sfeer scheppen
* verschillende soorten contacten met leerlingen hebben
* gericht zijn op het opbouwen van een goede relatie

Hoe dient een leraar altijd te handelen in een situatie die speelt met een leerling, die minder functioneert in de klas?

Professioneel en niet intuïtief

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo