De competenties van de leraar als pedagogisch professional

6 belangrijke vragen over De competenties van de leraar als pedagogisch professional

Waaruit ontstaan nieuwe uitdagingen voor leraren?

* maatschappelijke veranderingen
* ontwikkelingen in het onderwijs

Welke doelen kent de didactische competentie?

* de op burgerschap gerichte doelen
* de keuze voor een bepaalde didactiek waarin de autonomie wordt aangesproken, bv. leren samenwerken
* bijdrage aan de brede talentontwikkeling van kinderen

Wat is van belang bij pedagogische competentie?

* de leraar helpt een leerling een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden, die sociaal competent is.
* hij creeert een veilige leeromgeving
* een nauwe samenhang zien tussen pedagogische competentie en interpersoonlijke competentie
* zich weten te verbinden aan leerlingen en hun ouders, bewust zijn van eigen waarden en normen, zijn vak bijhouden en zijn leerlingen enthousiasmeren
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kan een leraar een eigen onderwijsvisie ontwikkelen?

* kennisnemen van opvattingen en ideeën van anderen die veel hebben nagedacht en nog nadenken over leren en onderwijs en over opvoeding in de school
* met anderen in gesprek te gaan hierover

Wat is van belang voor de onderzoekende leraar?

Dat hij reflecteert op zijn eigen handelen omdat dit essentieel is voor de ontwikkeling van het onderwijs en van het beroep van leraar
Hij moet dit in samenspraak met collega's doen en zijn verantwoordelijkheid hierin nemen.
Hierin is nog veel te ontwikkelen, vooral vanuit de scholen om open te staan voor de onderzoekende leraar

Hoe kan de pedagogische professionaliteit worden vergroot?

* vergroting van de autonomie van leraren zodat ze openstaan voor collectieve vormen van leren en de emotionele betrokkenheid wordt vergroot.
* het delen van kennis en ervaringen

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo