Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Omgaan met gedragsproblemen

3 belangrijke vragen over Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Omgaan met gedragsproblemen

Wat is pedagogisch handelen in de klas?

Het creëren van een veilig leer- en ontwikkelingsklimaat door te voldoen aan de basisbehoeften van leerlingen en bij te dragen aan hun ontwikkeling van relaties, competenties en autonomie.

Wat is de basis van een veilige leer- en ontwikkkelingsomgeving voor elk kind?

Doordacht alledaags pedagogisch handelen van de leraar. Daarbij hoort ook kennis over gedragsproblemen.
* positieve, actieve grondhouding
* effectieve instructie
* effectief klassenmanagement
* het kunnen omgaan met verschillen
* de relatie tussen leraar en leerling
* planmatig werken aan gedragsverandering

Waarom speelt leraar cruciale rol?

Hij signaleert leerproblemen en persoonlijke problemen, meldt dit aan de verschillende partijen en verwijst eventueel door naar interne of externe voorzieningen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo