Pedagogisch handelen in de brede school - Pedagogische dialoog

6 belangrijke vragen over Pedagogisch handelen in de brede school - Pedagogische dialoog

Criteria waaraan een goed pedagogisch klimaat moet voldoen

 1. zorg voor veiligheid, stabiliteit en continuïteit
 2. stimuleer een brede ontwikkeling en denk daarbij ook aan recreatie en ontspanning
 3. stimuleer de eigen verantwoordelijkheid en geef kinderen de kans om zelf actief mee te doen.

Aan de laatste 2 criteria worden voldaan door gezin, kinderopvang, gastouder, peuterspeelzalen, basisscholen, brede scholen, tussenschoolse en naschoolse opvang, vrijetijdsvoorzieningen en buurt of straat.

De onderwijsraad staat een rijk programma voor ogen, voor alle leeftijdsgroepen, voor alle ontwikkelingsdomeinen en adviseert:

 • een sterkere pedagogische identiteit van de kinderopvang
 • een lokale invulling
 • niet te veel voorzieningen bij elkaar

Wat zijn de oorzaken van de veeleisende samenleving?

* individualisering
* kenniseconomie
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waaraan kan de brede school bijdragen?

* educatieve ontwikkeling van jongeren
* lichamelijk-motorische ontwikkeling
* psychosociale ontwikkeling
* sociale competenties ontwikkeling

Wat is het dilemma voor leraren op de brede school?

* enerzijds worden zaken uit handen genomen en wordt het makkelijker
* anderzijds moet de leraar drie werelden bij elkaar brengen en houden: de school, het gezin en de straat en wordt het zwaarder. Het komt dus aan op samenwerking.

Welke afstemming is noodzakelijk?

* van werkzaamheden vanuit een gezamenlijke pedagogische visie
* uitwisseling op praktisch niveau, dit vraagt om openheid ook over eigen vragen en problemen

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo