Pedagogisch partnerschap: ouders in beeld - Leraar en ouders: pedagogische partners

6 belangrijke vragen over Pedagogisch partnerschap: ouders in beeld - Leraar en ouders: pedagogische partners

Waar gaat het om bij pedagogisch partnerschap?

een gelijkwaardige relatie gebaseerd op erkenning van een gezamenlijk belang: het scheppen van optimale condities voor de ontwikkeling en het leren van kinderen.

Wat is het gezamenlijke belang van ouders en school?

Het scheppen van optimale condities voor de ontwikkeling en het leren van kinderen.

Wat is het belangrijkste in het contact met ouders vanuit school?

Het eerste contact waarin ouders met respect worden behandeld en waardoor vertrouwen gewekt wordt.
Hieruit groeit wederzijds respect en wederzijds vertrouwen wat in het belang is van het kind/de kinderen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is actief partnerschap

Dat men elkaar wil leren kennen en respecteren en dat met bereid is om niet alleen de eigen belangen na te streven.

Wat moet je daarbij voor ogen blijven houden?

* ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding
* leraren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs

Welke ouders vormen een specifiek punt van aandacht?

* allochtone
* laagopgeleide ouders

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo