Pedagogisch partnerschap: ouders in beeld - Ouderbetrokkenheid

4 belangrijke vragen over Pedagogisch partnerschap: ouders in beeld - Ouderbetrokkenheid

Hoe kun je ouders meer betrokken maken op school?

Door het starten van een 'u vraagt, wij draaien'-aanbod.
Door onderlinge contacten verandert de gedachte van: Ik ben een slechte moeder in Hoe heb jij dat opgelost?
Dit kan ook resulteren in het bezoeken van een opvoedsteunpunt of op school door het organiseren van themabijeenkomsten

Wat is een belangrijke rol voor school?

Inzicht in de thuissituatie, door bijvoorbeeld huisbezoek.
Ouders zijn druk met alle ballen in de lucht te houden en hebben hun eigen sores; waarbij kinderen onder kunnen sneeuwen

Welke 4 typen ouders onderscheidt men bij afname van ouderparticipatie?

* ouders die zich als partner van de school opstellen
* ouders die desgevraagd best willen assisteren bij onderwijsactiviteiten
* ouders die zich niet met het onderwijs bemoeien maar wel met de grondslag
* onzichtbare ouders die zelden over de drempel van school stappen
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is erg belangrijk in het contact van ouders en school?

* dat ouders weten dat er op school naar hen geluisterd wordt
* dat school een middel als zelfevaluatie inzet, mbt bovenstaande

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo