Het pedagogisch klimaat in de klas - Les- en klassenorganisatie - Orde in de klas

6 belangrijke vragen over Het pedagogisch klimaat in de klas - Les- en klassenorganisatie - Orde in de klas

Wat is een voorwaarde voor orde in de klas?

Leiding behouden

Wat zijn wezenlijke onderdelen van orde houden?

* grenzen stellen
* eisen stellen
* aanleren van gewenst en
* afleren van ongewenst gedrag

Welke richtlijn past bij straffen?

Dat een straf gepast is als een kind zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de anderen en/of van zijn taak niet heeft genomen of geweld heeft aangedaan.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is van belang bij straffen?

Dat een kind wordt ingelicht waarom hij wordt gestraft en dat er serieus over gesproken wordt met hem of haar.

Wat geldt zowel voor straffen als belonen?

Dat deze middelen met mate en zorgvuldig moeten worden toegepast. Belangrijk hierbij is dat kinderen fouten mogen maken omdat dit kansen zijn om te leren experimenteren en falen.

Wat zijn voorwaarden voor straffen?

* de maatregel moet voor kinderen de betekenis van straf hebben
* het moet consistent gebeuren en zo snel mogelijk na het ongewenste gedrag
* straffen moeten consequent en realistisch zijn, mild en het liefst zinvol en misschien moet je het geen straf noemen maar 'helpen' van het kind

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo