Ideologieën - Is er nog een toekomst voor ideologieën?

8 belangrijke vragen over Ideologieën - Is er nog een toekomst voor ideologieën?

Wie was de grondlegger van de the end of ideology-theorie?

Daniel Bell met zijn boek 'the end of ideology'

Waarom stelde Bell in zijn boek 'the end of ideology' dat ideologieën tot het verleden behoren.

HIj stelde vast dat er in de naoorlogse politiek veel consensus was en het ideologische debat stilgevallen was.

Fukuyama ging nog verder dan Bell in zijn mening over het einde van ideologieën (in zijn boek 'the end of history'), wat zei hij precies?

Fukuyama zag een wereldwijde ideologische convergentie (Bell had het alleen over het Westen) na de val van het communisme.

Hij was van mening dat het liberalisme nog de enige ideologie was nadat het facisme en marxisme verslagen waren.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe reageerden partijen volgens polticoloog Kircheimer op de naoorlogse situatie?

Ze transformeerden naar catch-all partijen die ideologisch naar elkaar toegroeiden (= de convergentiethese - komt nog terug)

Op welke manier wist Bouteca de convergentiethese van Kircheimer te weerleggen?

Adhv kwantitatief onderzoek van partijprogrammas concludeerde Bouteca dat periodes van con- en divergentie elkaar afwisselen.


(op het ene moment groeien de partijen gwn dichter naar elkaar toe, op het andere moment verschillen ze meer)

Welke stelling staat in het populisme centraal?

Dat de huidige partijen 1 pot nat zijn en nog weinig verschillen. Ze behoren allemaal tot hetzelfde establishment dat vijandig zou staan tov het volk.

In welke 2 groepen kan de samenleving opgedeeld worden volgens het populisme (als visie)?

  1. Het zuivere volk
  2. De corrupte elite

Wat is het verschil tussen het populisme als visie of als stijlkenmerk.

Het stijlkenmerk is zeer simplistisch en wordt vaak in de media gebruikt. Populisme als visie komt veel minder voor.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo