Macht in weinig handen - Rule by all', 'rule by many' of 'rule by the happy few

16 belangrijke vragen over Macht in weinig handen - Rule by all', 'rule by many' of 'rule by the happy few

Met welke 3 brillen kunnen we naar de vraag kijken wie de macht in handen heeft?

 1. Rule by all: pluralisme
 2. Rule by happy few
 3. Rule by many: neocorporatisme

Hoe kijken pluralisme naar elites en de democratie?

Volgens de pluralisten is er niet 1 elite, maar vele strijdende elitegroepen die elk een afzonderlijke machtbasis hebben. 

De democratie is dus een open en competitief systeem.

In welke zin zijn pluralisten optimistisch?

Ze gaan ervan uit dat mensen zich gaan verenigen om hun gezamelijke belangen te verdedigen, of doelen na te streven.

Als dit het geval is, is het ook logisch dat besluitvorming een competitief systeem wordt.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In welke zin heeft het pluralisme een normatieve en beschrijvende ambitie?

Ze erkennen dat de machtspreiding imperfect en zeer divers kan zijn. (groepen hebben gelijke kansen en de staat heeft geen voorkeur)

Wat is het verschil tussen pluralisten en elitisten?

Voor elitisten is de maatschappij 1 grote piramide. Voor pluralisten een reeks met kleine piramides.


(Grootste macht in defensie heeft niks te zeggen ovv economie bv)

Wat is de ijzeren wet van de olicharchie die Robert Michels ontwikkeld heeft?

De wet stelt dat alle organisatievormen, onafhankelijk van het democratische of autocratische gehalte, onvermijdelijk oligarchisch worden.

Hoe heeft Robert Michels zijn ijzeren wet vd oligarchie bewezen?

Hij heeft onderzoek gedaan naar socialistische partijen waarin het volgens hun idealen niet zou horen dat er elites zijn. Michels stelde vast dat ook hier elites werden gevormd, waardoor hij de juistheid van zijn wet kon aantonen.

Wat was de oorsprong van het (neo)corporatisme?

Deze ideeën vloeiden voort uit de industriële revolutie als alternatief voor het socialisme of liberalisme en werden via het Rerum Novarum gekoppeld aan het sociaal-katholicisme

Door wie werkt het idee van het corporatisme misbruikt?

Door facistische regimes zoals het Italië onder Mussolini. Men moest samenwerken ifv de staat.

(men mocht bv niet om loonsverhoging vragen omdat dit de staat onder druk kon zetten)

Wat is het verschil tussen corporatisme en neocorporatisme?

corporatisme had na WO2 een slechte reputatie dooe de link met facistische regimes.

Het nieuwe (neo) corporatisme was een modernere variant waarin politieke dwang afwezig was.

Welke kenmerken van neocorporatisme herkennen we in ons Belgische politiek systeem?

Een aantal door de OVH erkende organisaties vertegenwoordigen functionele belangen en worden betrokken in het beleidsproces.


Bv. De vakbonden die instaan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.

Waarom hebben we de steun van belangenorganisaties (zoals vakbonden) nodig?

Deze betrokkenheid vloeit voort uit de naoorlogse politiek van overheidsinterventies en het opkomen van de welvaartsstaat.

Waarom spreken we van een ruil tussen de overheid en piekorganisaties?

De piekorganisaties moeten compromis-gezind zijn, expertise leveren, ... In ruil krijgen ze een insiderstatus (mogen bv mee het beleid bepalen)

Waarom gaat de overheid deze piekorganisaties stimuleren?

Piekorganisaties zijn nuttig, maar er mogen niet te veel zijn. Enkel de grote mogen meedoen, die gaat de OVH stimuleren zodat meer mensen lid willen worden.

Wat vond Guy Verhofstadt van het neocorporatisme?

Hij vond dit een slecht systeem , de politiek voert volgens hem gewoon uit wat de middenveldorganisaties willen.

Guy Verhofstadt (jaren 1990, 1e burgermanifest): “De vakbonden stippelen het beleid uit inzake arbeid, de mutualiteiten inzake gezondheidszorg, de Boerenbond bepaalt het landbouwbeleid en het patronaat de overheidssteun. En de politieke klasse mag het uitvoeren"

Vergelijk het pluralisme en het neocorporatisme

Zie tabel

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo