Democratie en vertegenwoordiging - Wat is democratie

10 belangrijke vragen over Democratie en vertegenwoordiging - Wat is democratie

Waarom is er een volgens Freedom House een verontrustende instorting van de democratie in Europa?

Ze hebben het vooral over Hongarije en Polen, maar ook over de invloed van Rusland en China op de democratische processen op de Balkan.

De Eu krijgt kritiek omdat ze te weinig zou doen om de democratie te beschermen.

Wie had kritiek op de democratie?

 1. Churchill
 2. Aristoteles
 3. Chantal Mouffe
 4. Tocqueville
 5. Brenan
 6. Habermas
 7. Schatsschneider

Hoe zag Aristoteles' visie over politiek eruit?

Aristoteles stelt 2 vragen om te bepalen welke bestuursvorm er is:
 1. Wie heerst?
 2. Wie geniet van de heerschappij?


In een democratie zouden dus de armen aan de macht zijn (want democratie is de heerschappij van allen, en er zullen altijd meer armen zijn dan rijken)

Democratie is dus geen ideaal, maar het bestuurdoor de meute in hun specifieke eigenbelang.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat was voor Aristoteles dan het ideaal?

Politeia: Het bestuur valt hier in de handen van de middenklasse.

Het negatieve imago van democratie is niet overal terug te vinden; Wat zei Kinneging over democratie?

Er kunnen 3 constituties onderscheiden worden die elk een goede en slechte variant hebben.


Wanneer macht misbruikt wordt kan een constitutie vaak veranderen in een negatieve tegenpool.

Wat was de bezorgdheid van Alexis Tocqueville over democratie?

Hij waarschuwde voor een tirannie van de meerderheid, die er zou komen wanneer de wil van de meerderheid wordt opgelegd aan de minderheid.

Deze bezorgdheid bewoorde hij in 1 vd beste werken die ooit over democratie zijn geschreven; 'over de democratie in Amerika'.

Een hedendaags criticus van de democratie is Jason Brennan ('against democracy'). Waarom is hij zo ontevreden met de werking van de hedendaagse democratie?

Voor hem is democratie een heerschappij vd onwetenden en irrationelen. Hij pleit voor een epistocratie, waarin niet het volk, maar de 'wetenden' moeten heersen.

Veel denkers zoals Schattschneider wijzen op het belang van inhoudelijke vereisten vooraleer je van democratie kan spreken.

Een daarvan is de noodzaak van verschil en conflict, waarom is dit volgens Schattschneider zo belangrijk?

Het onderscheid tussen partijen, opinieis, visies, ... In een samenleving is super belangrijk. Indien deze allemaal op elkaar lijken heeft de kiezer de facto geen keuze meer. (dan is er alleen formeel sprake ve democratie)

DUS: democratie drijft op verschil en conflict, maar is ook een techniek van conflcitresolutie.

Waarom is er volgens Chantal Mouffe sprake van een democratische paradox?

Sommige collectief genomen beslissingen kunnen individuele rechten en vrijheden ook shaden.

(Eigen notitie: Zo zei Montesquieu dat de vrijheid van de ene start waar die van de andere eindigt)

Welke 2 (onverenigbare) tradities komen samen in onze democratie?

 • De liberale (wil vrijheid van de burgers verankeren om ze te beschermen tegen willekeur)
 • de democratische (wil dat de belangen van de collectieve groep centraal staat; de minderheid kan dus gedwongen worden om zich te schikken naar de meerderheid)


Chantal Mouffe zag hier dus een tegenstelling in, maar Stefaan Rummens niet.
 • Hij vond dat onze democratie een regime is waarin ze beide gerealiseerd worden.
 • Hij verwees ook naar Jürgen Habermas die stelde dat de dicussie over een valse tegenstelling gaat omdat de gemeenschap geen collectief is met een eigen wil, maar een groep van autonome individuen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo