Staat en parlement - Typologieën van politieke stelsels

6 belangrijke vragen over Staat en parlement - Typologieën van politieke stelsels

Welke 3 classificatiesystemen (die nadruk leggen op politieke kenmerken) bespreken we?

 1. Indeling ogv de mate van democratie en vrijheid (onderscheid democratische- en totalitaire (autoritarisme) staten)
 2. Indeling ogv de verhoudingen tussen instellingen (onderscheid presidentiële en parlementaire systemen)
 3. Indeling ogv de (geografische) spreiding van de macht (onderscheid unitaire en (con)federale staten)


Let op: de eerste 2 indelingen moeten we niet verder in detail kennen, de 3e wel.

Wat is volgens D. Elazar een essentieel kenmerk van een federale staat?

De self rule (autonomie en samenwerking) + de shared rule (verscheidenheid in eenheid).

Bv In België werken nationale en deelregeringen samen in het belang van het hele land

Welke soorten bevoegdheden zijn er in een federale staat en wat houden ze in?

 • Toegewezen bevoegdheden = bevoegdheden die in de grondwet expliciet worden toegewezen aan een bepaald bestuursniveau
 • Residuaire bevoegdheden = bevoegdheden waarover geen expliciete aanduiding is in de grondwet. Ze kunnen zowel een bevoegdheid zijn voor de centrale overheid als voor de regionale overheid
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke gemeenschappelijke kenmerken hebben federale systemen?

 • Ze hebben 2 relatief autonome niveaus van regering of beleid
 • Ze hebben 1 geschreven grondwet (waarin de verantwoordelijkheden, machten en bevoegdheden van elk beleidsniveau worden vastgelegd)
 • Er is een grondwettelijk hof die kan tussenkomen indien conflict (of een scheidsrechter die erop lijkt)
 • De instellingen zijn met elkaar verbonden (Regionale besturen hebben een stem in het nationale beleid - In België door de senaat)

Waarom hebben we een federatie in België?

Het was een soort van conflictmanagement tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Het voornaamste doel was dus communautaire problemen oplossen, en niet een federale staat oprichten.

Wat is het verschil tussen holding togheter en coming together federalisme?

 • Holding together: Bv afbrokkelende België dat werd samengehouden door de federatie.
 • Coming together: Bv kolonies in de VS die samenkwamen tot 1 federatie

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo