Democratie en vertegenwoordiging - Criteria en voorwaarden van democratie

6 belangrijke vragen over Democratie en vertegenwoordiging - Criteria en voorwaarden van democratie

Een speciale voorwaarde voor democratie is sociaal kapitaal, wat is dit?

Het sociaal kapitaal verwijst naar het geheel van hulpmiddelen in een samenleving, dat gevormd kan worden door de relaties tussen individuen, bv door onderling vertrouwen.

Het sociaal kapitaal heeft invloed op de kwaliteit van de democratie en het functioneren van de overheid en economie.


Alexis de Tocqueville (ging van Fr naar VS om de democratetie te onderzoeken) is met deze sociaalkapitaaltheorie gekomen omdat hij onder de indruk geraakte door het verenigingsleven in de VS.

Een speciale voorwaarde voor democratie is sociaal kapitaal, wat is dit?

Het sociaal kapitaal verwijst naar het geheel van hulpmiddelen in een samenleving, dat gevormd kan worden door de relaties tussen individuen, bv door onderling vertrouwen.

Het sociaal kapitaal heeft invloed op de kwaliteit van de democratie en het functioneren van de overheid en economie.


Alexis de Tocqueville (ging van Fr naar VS om de democratetie te onderzoeken) is met deze sociaalkapitaaltheorie gekomen omdat hij onder de indruk geraakte door het verenigingsleven in de VS.

Welke 2 functies vervullen vereniging in de VS, volgens Tocqueville?

  1. Externe functie, dynamiserend: door samenwerking gezamenlijke projecten en collectieve voorziening realiseren.
  2. Interne functie: leren onderhandelen en samenwerken over grenzen diversiteit heen.

Volgens deze functie is het verenigingsleven een leerschool van de democratie.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Robert Putnam maakte de omgekeerde beweging, hij ging van de VS naar Italië om de democratie te onderzoeken. Wat waren zijn bevindingen?

Hij vond daar regio’s met meer autonomie, sommige deden het goed, andere sukkelden met inegciëntie en cliëntelisme.

Hij wist dit verschil tussen regio's te verklaren door de politieke cultuur. Een democrarisch systeem presteert volgens Putnam beter als de bevolking een oog heeft voor de publieke zaak en een sociale structuur waarin wederzijds vertrouwen en samenwerking centraal staan. (hoog sociaal kapitaal dus)

Bij een lager niveau van sociaal kapitaal is meer onderling wantrouwen, zodat collectief handelen moelijker is.

Hoe kan je de onderzoeken van Tocqeuville en Putnam verenigen?

Ze komen tot dezelfde conclusie; de sociaalcultureleverklaring: hoe actiever burgers binnen het verenigingsleven, hoe beter de overheid functioneert.

In een samenleving rijk aan sociaal kapitaal, werken democratische instellingen beter en gaat het economisch ook beter

Hoe evolueerde het sociaal kapitaal doorheen je jaren '90?

De jaren ’90 was het decennium van ‘de kloof tussen burger en poltiek’. Nadat het middenveld vanaf begin van de jaren ’90 in naam van ‘het primaat van de politiek’ door politici aan de kant werd gezet, werd het vanag midden ’90 door de aandacht voor ‘sociaal kapitaal weer in ere hersteld.

De studie van sociaal kapitaal leverde een bijdrage tot het sociaalwetenschappelijk onderzoek van en het politieke debat over democratie, in het bijzonder door het benadrukken van politieke cultuur en politiek burgerschap.


-> Democratie is meer dan het verkiezen van vertegenwoordigers

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo