Regering - De uitvoerende macht in België - Ministerraad, kernkabinet en kroonraad

4 belangrijke vragen over Regering - De uitvoerende macht in België - Ministerraad, kernkabinet en kroonraad

Onder welke gedaantes komt de uitvoerende macht samen?

Grondwettelijk gezien is er enkel sprake van ministerraad, maar in de praktijk vergadert de regering ook in de vorm van kernkabinet en kroonraad.
Er is soms ook sprake van de regeringsraad (= de premier, ministers & staatssecretarissen).

Wordt de inhoud van wat in de ministerraad besproken wordt openbaar gedeeld?

De inhoud van de debatten in de ministerraad is geheim. Een beslissing van de ministerraad wordt altijd opgenomen in een korte tekst, waarin de essentie van de beslissing wordt weergegeven.
Deze notificaties worden dan door de diensten van Kanselarij aan een databank toegevoegd.

Uit hoeveel leden bestaat de ministerraad?

De ministerraad telt ten hoogste 15 leden en is paritair samengesteld.
 • Let op: De pariteit geldt enkel voor de samenstelling en niet voor de werking. Dit betekent dat de afwezigheid van een minister er niet toe leidt dat de ministerraad geen geldige beslissingen kan nemen.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe worden beslissingen genomen in de ministerraad?

Beslissingen worden in de ministerraad collegiaal genomen op basis van consensus. Dit houdt in dat alle leden solidair verantwoordelijk zijn voor een door de ministerraad genomen beslissing.Indien een minister in een bepaald geval niet akkoord kan gaan met een beslissing zijn er 3 opties:

 1. De minister kan een poging doen om zijn collegas ervan te overtuigen de bepaalde beslissing niet te nemen.
 2. Hij kan er zich bij neerleggen.
 3. Wanneer een minister een beslissing niet wenst te verdedigen, dan rest hem of haar geen andere mogelijkheid dan het aanbieden van zijn of haar ontslag.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo