Macht in veel handen - Politieke participatie

14 belangrijke vragen over Macht in veel handen - Politieke participatie

Tot in de jaren '70 was er vrees voor meer politieke participatie omdat dit oa voor een 'overload' of kwaliteitsverlies kon zorgen.


Hoe is politieke participatie tot op vandaag veranderd?

 • Er is een 'deliberative turn' gekomen waarbij de kloof tss burger en politiek verkleind is.
 • De komst van het internet heeft een grote impact gehad op bv politieke communicatie

-> Politieke participatie wordt nu beschouwd als een stabiliserende factor

Welke extra voorwaarde stelt Arnstein voor politieke participatie?

De participant moet de macht hebben om het resultaat vh beslissingsproces te beïnvloeden.

Met welk instrument probeerde Arnstein de kwaliteit van de politieke participatie te meten?

Met de participatieladder die verschillende niveaus in participatie weergeeft.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het verschil van invited spaces en invented spaces voor politieke participatie ?

 • Wanneer een OVH meer mogelijkheden tot participatie ontwikkeld is er sprake van invited spaces
 • Wanneer de burger ontevreden blijft en zoekt naar nieuwe kanalen om zijn politieke mening te uiten is er sprake van een invented space

Welke discussie is er gaande over online participatie?

Enerzijds leidt online participatie tot meer participatie, maar anderzijds is deze participatie vaak zwak omdat webgebruikers enkel zoeken naar bevestiging en afwijkende meningen vermijden.

Wat zijn de belangrijkste ongelijkheden in politieke participatie?

 • Opleiding (hoe hoger, hoe meer PP)
 • Geslacht (Mannen meer dan vrouwen)
 • Leeftijd (meeste PP op middelbare leeftijd)
 • Gezinssituatie (bv getrouwde koppels meer dan alleenstaanden)
 • Urbanisatiegraad (stad meer dan platteland)

Wat is 1 van de meest belangrijke vormen v politieke participatie?

Stemmen. In België is er een opkomstplicht, maar in veel andere landen moet dit niet, waardoor politicologen er graag mee bezig zijn.

Door de paradox of voting kunnen we ons de vraag stellen waarom we moeten gaan stemmen, wat is die paradox en waarom vloeit deze vraag daaruit voort?

De paradox of voting stelt dat de kans klein is dat een stem rechtstreeks tot het gewenste beleid zal leiden, waardoor het eigenlijk irrationeel om naar de stembus te trekken.

Waarom gaan mensen in de praktijk (ondanks the paradox of voting) toch gaan stemmen?

 • Omdat we zo gesocialiseerd zijn (we vrezen bv afkeuring v onze omgeving)
 • Omdat het een gewoonte is (als jongeren 1 keer gaan stemmen, gaan ze dit wss blijven doen - daarom mss stemrecht naar 16jaar?)
 • Omdat men door te stemmen ECHT invloed kan hebben.
  • Bv in Malta steeg de opkomstplicht na zijn onafhankelijkheid.

Waarom staat het Michigan-model onder druk?

 • Partisan dealignment (partijtrouw is afgenomen)
 • Belang van sociale groep is veranderd en zelf een beetje afgenomen.

Welke invloeden gaan rationele factoren hebben op het stemgedrag?

 • Mensen proberen door een stem hun eigen nut te maximaliseren
 • Mensen doen aan economic voting (rekening houden met eco toestand)
  • Egocentric voting (eigen financiële toestand)
  • Sociotropic voting (algemene eco toestand vh land)
 • Kiezers evalueren in welke mate een partij in staat is met een bepaalde beleidsproblematiek om te gaan (issue voting)

Welke invloed kunnen irrationele factoren zoals het imago van politici hebben op het stemgedrag?

Het image model verwerpt het idee dat men bij de stemkeuze rekening houdt met rationele facoren, maar stelt dat mensen zich laden leiden door emotionele overwegingen.
 • Dit komt door de personalisering van de politiek

Wat is de personalisering van de politiek?

De focus verschuift van partijen naar individuele politici en daarna ook naar de mens achter die politicus (bv Rousseau is het gezicht van Vooruit en doet mee in the masked singer)

Wat bedoelen we met een volatieler electoraat?

Dat kiezers meer van partijvoorkeur wisselen.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo