Wat is politiek? - De realitiviteit van indelingen: over Schmitt en easton

15 belangrijke vragen over Wat is politiek? - De realitiviteit van indelingen: over Schmitt en easton

Welke 2 figuren bespreken we die toch een poging wagen 'politiek' te definiëren?

1. Carl Schmitt
2. David Easton

Waarom hebben sommige universiteiten de benaderingen van Schmitt genegeerd?

Door zijn 'fout in de oorlog'. Hij was aanhanger van de NSDAP

Welke definitie geeft Carl Schmitt aan politiek?

Hij geeft niet echt een inhoudelijke definitie aan het begrip, maar ontwikkeld een elementair criterium (onderscheid vriend en vijand)

Zo'n criterium kunnen we ook gebruiken voor bijvoorbeeld de economie (onderscheid rendabel en niet rendabel) of de esthetica (mooi en lelijk)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welk elementair criterium geeft Carl Schmitt aan politiek en wat bedoeld hij ermee?

Het elementair criterium is het onderscheid tussen vriend en vijand.

Hij bedoeld hiermee dat de politiek antagonistisch is, en benadrukt dat meningsverschillen/ strijd horen bij het wezen van de politiek.

Wie is Chantal Mouffe en op welke vlakken deelt ze haar mening met Carl Schmitt?

Chantal Mouffe is een linkse politicoloog dat werkt vanuit de Schmitteriaanse traditie.

Ze stelt dat democratieën aan inhoud verliest wanneer de conflictueuze dimensie verdwijnt, want dan verdwijnt ook de ruimte voor inhoudelijk debat.
-> Een gebrek aan conflict zou leiden tot populisme.

Waarom is een compleet harmonieuze democratie voor Chantal Mouffe een nachtmerrie?

Voor Mouffe is een gezonde politieke relatie antagonistisch (= tegenstellingen zijn noodzakelijk om een politieke identiteit te ontwikkelen)

Op welke vlakken verschillen Chantal Mouffe en Carl Schmitt?

Ze kijken anders naar de antagonistische strijd in de democratie.
 • Schmitt zegt dat elke politieke tegenstelling een antagonistisch conflict is waarbij tegenstanders elkaar proberen te vernietigen.
 • Mouffe zegt dat de strijdende partijen gebonden zijn aan de waarden vd democratie. Verliezende partijen behouden dus hun bestaansrecht. Ze blijven elkaar erkennen als legitieme vertegenwoordigers vh volk.

Op welk vlak verschilt de visie over conflict in de politiek bij Carl Schmitt en David Easton?

Schmitt stelt dat conflict een centraal onderdeel is van de politiek.

David Easton zegt dat politiek gaat over de toebedeling van zaken die de gemeenschap belangrijk vindt (bv materiële en immateriële waarden). Door schaarste ontstaan huierover conflicten.

Op welke manier komt er een kringloopgedachte tot uiting in de systeemtheorie van David Easton?

Het systeem ontvangt van de ilgeving een input, en verwerkt een output.

Waaruit kan de input in de systeemtheorie volgens David Easton uit bestaan?

 1. Signal input (bv verhogen pensioenen)
 2. Maintenance input (bv steun van de bevolking voor de huidige regels)
  • Kan passief zijn (= gehoorzaamheid)
  • Kan actief zijn (= betogingen ten gunste vd democratie)

Wie regelt de input in de systeemtheorie van David Easton en waarom is dat nodig?

De input w geregeld door gatekeepers (= politieke partijen etc.).

Zonder een effectieve regeling van de input kan er ___ ontstaan:
 • Content overload (= De eisen vd burger zijn te gevarieerd)
 • Volume overload (= Het aantal eisen is te groot)

Pas de systeemtheorie van David Easton toe op het dossier van de pensioenen. (+ teken het schema)

 1. Vraag naar pensioenen door bv burgers (input)
 2. Politieke partijen nemen pensioenen op in hun partijprogramma (gatekeepers)
 3. Thema pensioenen komt in regeerakkoord (omzetting)
 4. Ministers en ambtenaren nemen uitvoeringsmaatregelen voor de pensioenen; verhogen bv pensioenleeftijd zodat systeem betaalbaar blijft (output)
 5. Mensen willen bv meer verlofdagen omdat ze langer moeten werken. (Terugkopeling -> nieuwe input)

Wat is het belang van de systeemtheorie van David Easton?


Het biedt een raamwerk/ kader om allerlei verschijnselen een plaats te geven/ te bestuderen.

Waar komt de systeemtheorie van David Easton te kort?

Meer dan een kader geven om verschillende verschijnselen te bestuderen doet het niet.

De benadering zegt relatief weinig over de inhoud en de oorzaken van de verhoudingen, invloeden of onregelmatigheden.

Waarom is de systeemtheorie van David Easton eerder een model ipv een theorie?

Een theorie is concreter en geeft bv aan hoe politieke verschijnselen met elkaar in verband staan.


De systeemtheorie is eerder een model/ reductie van de realiteit of een vereenvoudigde voorstelling van zaken.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo