Regering - De vorming van de federale regering

6 belangrijke vragen over Regering - De vorming van de federale regering

Welke 2 principes kan een coalitie kiezen? Volgens welk van de 2 principes is de Vivaldi coalitie gevormd?

  • Size principle: met zo weinig mogelijk macht delen
  • Policy principle: zoveel mogelijk eigen beleid voeren, dus partners kiezen die dat toelaten.


Vivaldi is georganiseerd volgens het policy principle.

Waarom zeggen we dat de regering- en coalitievorming een van de belangrijkste machtsmomenten is in een parlementaire democratie?

Er wordt beslist welke partijen deel uit zullen maken van de regering, en hoe de ministerportefeuilles binnen die regering verdeeld zal worden.

De vorming van de regering wordt in België ook gekoppeld aan die van de regionale regering zodat, indien het numeriek mogelijk is, op beide niveaus eenzelfde coalitieformule gemaakt kan worden. (dan zou er verticale symmetrie zijn)

Waar ligt het zwaartepunt van de coalitievorming?

Normaal zou het zwaartepunt in een parlementaie democratie bij het parlement liggen, maar in de pratijk ligt het bij de partijen, meer bepaald de partijvoorzitters.

Zij sturen de koning aan bij het vormen van de regering. Normaal is de inhoud van de ontmoetingen met de koning geheim, maar de jonge generatie politici lijkt deze colloque singuilier steeds minder te respecteren.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het institutionele model van Dewachter?

Het model onderscheid 12 stappen die aanvangen na de parlementsverkiezingen. Het is een vereenvoudigd schema van het gemiddelde parcours, want in de werkelijkheid worden er wel eens stappen overgeslagen.

In hoeveel dagen moet een regering gevormd worden?

Als de Kamer wordt ontbonden, moeten er volgens de Gw (Art 46) binnen de 40 verkiezingen worden georganiseerd en moet het nieuwe parlement binnen 2 maand opnieuw bijeengeroepen worden.

Idealiter wordt een regering dus in 20 dagen gevormd, maar die termijn volstaat doorgaans niet. Na de verkiezingen van 2010 schreef Belgie het wereldrecord regeringsvormen op zijn naam: de vorming van het kabinet Di Rupo I nam 541 dagen in beslag.

België staat bekend om de  langste formatieberaden van West-Europa. Hoe komt dit?

Dit zou te wijten zijn aan de versnippering van het partijlandschap.
Federale regeringen tellen al snel meer dan 4 verschillende partijen, wat het sluiten van een regeerakkoord niet vermakkelijkt. Ook de federale structuur speelt een rol.

Als gevolg van die problematische regeringsvormingen dook af en toe de bewering op dat ons politieke systeem onstabieler was geworden.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo