Regering - De uitvoerende macht op regionaal niveau - De vlaamse regering

6 belangrijke vragen over Regering - De uitvoerende macht op regionaal niveau - De vlaamse regering

Wat doet de Vlaamse regering?

De Vlaamse regering oefent zowel gemeenschaps als gewestbevoegdheden uit en heeft een regeringsleider, die de minister-president wordt genoemd.

De Vlaamse regering heeft max 11 ministers (nu 9 - Wouter Beke), waarvan min 1 zijn woonplaats in Brussel heeft. Deze minister is niet bevoegd voor gewestenaangelegenheden (Nu Benjamin Dalle)

Waarom vinden we in Franstalig België een Waalse regering en een regering van de Franse gemeenschap, en in Vlaanderen maar 1 Vlaamse regering?

Vlaanderen besliste in 1980 om de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest samen te voegen.

Er is dus maar één Vlaamse regering, die de uitvoerende macht van de Vlaamse deelstaat is voor gemeenschaps- en gewestmateries.

Als gevolg van de staatshervorming van 1993 werd het 'dubbelmandaat' afgeschaft. Wat is dit en welk gevolg had dit?

In regel hing de Vlaamse regeringsvorming samen met die op het federale niveau, wanneer de federale regering dus viel, viel de Vlaamse regering ook.

Aan dit dubbelmandaat werd in 1993 een einde gemaakt, vanaf 1995 konden autonome en direct verkozen regionale parlementen worden samengesteld, waardoor de banden tussen de federale en regionale regeringen werden doorknipt.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat bedoelen we met 'samenvallende verkiezingen', en wat is het gevolg ervan?

De verkiezingen voor het federale en deelstatelijke niveau vallen samen.

Als die verkiezingsuitslagen dicht bij elkaar liggen streeft men naar regeringssymmetrie. (= regeringen van beide niveaus bestaan uit dezelfde partijen).

Wat is een verschil tussen federale en regionale parlementen?

Regionale parlementen zijn legislatuurparlementen die dus niet voortijdig ontbonden kunnen worden, bij het federale parlement kan dit wel.

De Vlaamse regering kan dus ook geen ontslag nemen, of daartoe gedwongen worden door het parlement.

Wat is een gelijkenis tussen federale en regionale parlementen?

Net als in de federale kamer heeft iedere volksvertegenwoordiger van het Vlaamse parlement het recht om bij de voorzi.er van het parlement een motie van wantrouwen in te dienen.

Wanneer de motie door de meederheid van de volksvertegenwoordigers wordt aangenomen, brengt dit van rechtswege het ontslag en de vervanging van de regering of van de betrokken leden met zich mee.


Omdat het Vlaams parlement een legislatuurparlement is, moet steeds in de vervanging van de regering of één van haar ministers worden voorzien = dus steeds een constructieve motie van wantrouwen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo