Samenvatting: Politiek En Politicologie | E Woerdman

Samenvatting: Politiek En Politicologie | E Woerdman Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Politiek en politicologie | E. Woerdman

 • 1 1.Problemen, politiek en politicologie

  Dit is een preview. Er zijn 28 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Definitie problemen; deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  Mensen beschouwen de situatie als ongewenst

  Mensen denken de situatie te moeten en te kunnen veranderen.

  Er moet een discrepantie zijn tussen aan de ene kant een omstandigheid (geen werk) en aan de andere kant een norm of waarde (de overheid moet voor werk zorgen). Er is een probleem omdat er gedacht wordt dat men de situatie kan veranderen.

  Problemen kennen 1. De feitelijke werkelijkheid en 2. De werkelijkheid zoals die wordt ervaren.

 • Taylor omschrijft politiek als het oplossen van collectieve-actieproblemen. er zijn drie manieren om collectieve-actieproblemen op te lossen:

  1. Overheidsingrijpen (conducteurs)

  2. Verleiding om te free-riden verkleinen (boetes illegaal afval)

  3. Moraal (als burgers zelf morele verplichting voelen om bijv. een kaartje te kopen).

 • Benoem de 4 wetenschappelijke benaderingen (TENV)

  - Theoretisch    (vereenvoudiging, generalisatie)
  - Empirisch       (Toetsen van theorie)
  - Normatief       (De gewenste politieke orde)
  - Vergelijkend   (Vergelijken naar tijd en/of plaats)
 • Waarom zijn politieke problemen interessant?

  Ten eerste omdat de politiek zich bezighoudt met het oplossen, voorkomen of verminderen van problemen. (Maatschappelijke verschijnselen die niet als problematisch worden beschouwd, krijgen doorgaans geen aandacht in de politiek.) Ten tweede omdat diverse politieke problemen invloed hebben op ons dagelijks leven. (Enkele voorbeelden zijn fietsendiefstal, luchtvervuiling door auto's of werkloosheid onder hoogopgeleiden.) Ten derde omdat we meebetalen aan de pogingen om politieke problemen op te lossen. (Zo betalen we belasting voor politie om criminaliteit te verminderen, een hoge benzineprijs om het autogebruik terug te dringen en premies om de werkloosheidsuitkeringen te bekostigen.)

 • Politicologen doen onderzoek naar uiteenlopende verschijnselen door vier centrale vragen.

  1. hoe moet het object van de politicologie gedefinieerd worden

  (wat is politiek)

  2. hoe moeten de centrale begrippen van de politicologie gedefinieerd worden

  (bijvoorbeeld staat, overheid, macht, invloed e.d.)

  3. welke wetenschappelijke strategie moet gebruikt worden om de beoogde kennis te verwerven.

  (welke theorie, welk model, welke methode als strategie)

  4. welke wetenschappelijke benadering moet gebruikt worden om de beoogde kennis te vergaren.

 • Wat is de theoretische politicologie?

  Zuivere theorien, dit kent de volgende elementen:

  1)vereenvoudiging: een zuivere theorie herleidt het politieke verschijnsel tot de meest wezenlijke onderdelen

  2)abstrahering: een zuivere theorie gebruikt een beperkte hoeveelheid gegevens over degenen die bij het politieke verschijnsel betrokken zijn

  3)generalisatie:een zuievere theorie richt zich op de algemene elementen van het politieke verschijnsel

 • Wat is de vergelijkende politicologie?

  De vergelijkende politicologie analyseert politieke verschijnselen door vergelijkingen naar tijd (=diachrone methode =veranderingen door de tijd heen, bijv. hoe was vvd 50 jr geleden) en op plaats (= synchrone methode = veranderingen en overeenkomsten van politieke gebeurtenissen op verschillende plaatsen bijv. verschil volksvert. Duitsland en VS).

 • 1.1 Politieke problemen 22

  Dit is een preview. Er zijn 28 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is op dit moment het probleem in de politiek?

  In de Eerste Kamer heeft de Tweede Kamer geen meerderheid. Het komt niet vaak voor dat partijen in de Tweede Kamer een hele grote meerderheid hebben en in de Eerste Kamer niet.
 • Waarom wordt de overheid ook wel gezien als 'scheidsrechter' of 'probleemoplosser' ?

  Omdat de overheid als enige bevoegd is om belasting te heffen, recht te spreken en wetten en regels te maken en naleving daarvan af te dwingen. (ultiem middels het geweldsmonopolie)
 • 1.1.1 Politieke problemen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat burgers ervaren als belangrijker politieke problemen wordt onderzocht door wie?

  Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart