Het Slecht nieuws gesprek

12 belangrijke vragen over Het Slecht nieuws gesprek

Wat is het doel van een slecht nieuwsgesprek?

Doel is om gevoelige informatie over te brengen zonder de relatie te beschadigen

Uit welke 3 elementen bestaat een slecht nieuws gesprek

1. informatie element
2. emotie- element
3. relatie- element

Welke valkuilen zijn er bij een slecht nieuws gesprek?

Afschuiven van verantwoordelijkheid
uitstellen
bagatelliseren
hang yourself methode
niet de tijd nemen
parafraseren
teveel verdedigen

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

UIt welke 5 fases bestaat het slecht nieuwsgesprek?

1. Inleiding
2. nieuws brengen
3. verwerking
4. hulp bieden
5. afspraken maken

Noem een aantal reacties van een mentaal-abstracte medewerker

Rationeel
Bedenken van oplossingen
Formuleren van vervolgstappen
Weinig ruimte voor emoties
Stellig en heftig reageren

Wat heeft een emotioneel associatieve medewerker nodig bij een  slecht nieuws gesprek?

Open sfeer en verbinding
Ruimte om te kunnen praten
Zal in de verdediging schieten, voorkom aanscherping

Reactie fysiek feitelijke medewerkers in slecht nieuws gesprek

Argumenten moeten feitelijk en concreet zijn
Gevoel moeilijk onder woorden brengen
Verwerkihgstijd nodig om eea te laten bezinken voordat fase 4 kan starten

Noem een aantal tips voor het succesvol laten verlopen van slecht nieuws

Goede voorbereiding voor dat gesprek plaatsvindt:
- boodschap en argumenten formuleren
- inventariseren van mogelijkheden, oplossingen , te nemen stappen
- uitnodigen op korte termijn
- rustige ruimte
- niet uitstellen
- schuin tegenover medewerker > niet recht tegenover
- vasthouden aan gekozen formuleringen
- speel geen trooster
- LSD vaardigheden
- Neem tijd eventueel vervolg gesprek
- collega's op de hoogte stellen


Hoe kun je bij het slechtnieuwsgesprek aansluiten op mentaal-abstracte medewerkers?

Vraag in fase 3 naar het effect van het nieuws (gaan vaak op rationele manier met slecht nieuws om). Vraag iets als "wat denk je nu?"

Las eventueel een pauze in en schrik niet van heftige reactie maar luister, benoem en vat samen

Hoe kun je bij het slechtnieuwsgesprek aansluiten op emotioneel-associatieve medewerkers?

In voorbereiding niet alleen aandacht besteden aan wat te zeggen, maar ook aan het hoe het te formuleren

Creeer open sfeer, zodat verbinding wordt gevoeld

Benoem emoties om het gesprek op gang te krijgen.Zodat het niet blijft bij oordeel en conclusies

als medewerker in verdediging schiet, niet harder formuleren.

Eerst over emoties praten dan pas naar fase 4

sluit in goede sfeer af

Hoe kun je bij het slechtnieuwsgesprek aansluiten op fysiek-feitelijke medewerkers?

duidelijk, feitelijk en concreet: accepteren ze makkelijker
Bereid alle mogelijke argumenten voor

Toont niet snel emoties. Belangrijk om hier wel aandacht aan te besteden (stel feitelijke vragen)

Las pauze in voor over te gaan naar fase 4, praten kan emoties erger maken en dat is niet bevorderend voor fase 4

Welke twee gespreksvaardigheden zijn bij het slechtnieuwsgesprek vooral van belang en welke vooral niet

Formuleer duidelijk
Parafraseer niet!
Inlevingsvermogen tonen (niet troosten, wel helpen bij verwerken): LSD

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo