Samenvatting: Reader Inkoop En Aanbesteden Basis

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Reader Inkoop en aanbesteden basis

 • 1 Inkoop in de publieke sector

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.2 Het inkoopproces

 • Uit welke fasen bestaat het inkoopproces?

  1. Het voortraject
  2. Tactische / initiële inkoop
   - Specificeren
   - Selecteren
   - Contracteren
  3. Operationele inkoop
   - Bestellen
   - Bewaken
   - Nazorg
 • 1.4.1 Centrale inkoopfunctie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voordelen (4) van centrale inkoop:

  - Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de inkoopkracht van de organisatie 
  - Alle inkopen verlopen verplicht via een inkoopafdeling of inkoopfunctionaris 
  - Specifieke inkoopkennis, -kunde en -vaardigheden zijn slechts op een plek nodig
  - Processen gerelateerd aan inkoop kunnen gestandaardiseerd worden en de kennis kan worden geborgd
  - Er is een duidelijk aanspreekpunt
 • Nadelen van een centrale inkooporganisatie:

  - Er is vaak een gebrek aan draagvlak voor de werkzaamheden 
  - De door de centrale afdeling afgesloten inkoopcontracten zijn lang niet altijd met voldoende oog voor de uitvoering tot stand gekomen.
  - Dit inkoopmodel kan vertragend werken en inflexibel lijken
 • 1.4.2 Decentrale inkoopfunctie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voordelen (3) van een decentrale inkooporganisatie:


  - Er is een groot draagvlak bij de gebruikers omdat ze beleidsvrijheid houden
  - De budgethouder kan zelf blijven inkopen
  - Doordat de tactische en de operationele inkoop in een hand zijn, kan er flexibeler en sneller gehandeld worden
 • Nadelen (5) van een decentrale inkooporganisatie:


  - Onvoldoende centrale sturing en coördinatie 
  - Het assortiment aan producten en diensten kan niet goed worden gestandaardiseerd worden. Daardoor zijn er weinig kansen om inkoopvoordelen te behalen
  - Bewaken en naleving van de vigerende nationale en Europese wet- en regelgeving is lastiger
  - als individuele afdelingen niet regelmatig aanbesteden, is de opbouw en borging van kennis lastiger.
  - De kans bestaat dat er werk dubbel wordt gedaan. Dat is niet doelmatig noch doeltreffend.
 • 1.4.3 Gecoördineerde inkoopfunctie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Nadelen (2) van een gecoördineerde inkoopmodel:


  - Kleinere organisaties moeten voorzien in extra fte's
  - (Bij)scholing inzake ontwikkelen op inkoop- en aanbestedingsbeleid is noodzakelijk.
 • 1.4.4 Inkoopsamenwerking tussen aanbestedende diensten

 • Welke doelen (7) kent inkoopsamenwerking?

  - Professionalisering van het inkoopproces en de inkoopfunctie
  - Delen van informatie
  - Mogelijkheid tot specialiseren
  - Gezamenlijke ontwikkeling en gebruik van inkooptools
  - Bundeling van inkoopvolumes
  - Vermindering van transactiekosten en risico's
  - Uitwisseling van personeel wordt mogelijk
 • 1.5 Wat is de toegevoegde waarde van inkoop?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uit welke onderdelen (6) bestaat de toegevoegde waarde van inkoop?

  - Bijdragen aan de voortgang van het organisatieproces
  - Bijdragen aan totale kostenbeheersing
  - Minimaliseren van de strategische kwetsbaarheid 
  - Bijdragen aan proces- en productvernieuwing
  - Bijdragen innovatie en flexibiliteit 
  - Vertegenwoordigen van de organisatie
 • 2 Het maatschappelijke en ethische kader

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2.1.2 Vormen van laakbaar gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vormen van laakbaar gedrag zijn er:


  - Corruptie
  - Fraude, diefstal en verduistering
  - Non-quid pro quo  en giften
  - Belangenverstrengeling
  - Ander onverenigbare functies en activiteiten
  - Misbruik of manipulatie van informatie
  - Verspilling en wanprestatie
 • 2.2.3 Gedragscode voor de inkoopprofessional en tips voor integer handelen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de acht tips van Nevi m.b.t. Integer handelen?


  - Onthoud voor wie je inkoopt
  - Voorkom de schijn van belangenverstrengeling
  - Voorkom de schijn van corruptie
  - Ga zorgvuldig om met informatie 
  - Ken de integriteitsregels
  - Maak twijfels bespreekbaar
  - Meld (vermoedens van) integriteitsschendingen 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart