Samenvatting: Recht En Efficiëntie Een Inleiding In De Economische Analyse Van Het Recht | 9789013111194 | Peter W van Wijck, et al

Samenvatting: Recht En Efficiëntie Een Inleiding In De Economische Analyse Van Het Recht | 9789013111194 | Peter W van Wijck, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Recht en efficiëntie een inleiding in de economische analyse van het recht | 9789013111194 | Peter W. van Wijck; Peter van Wijck

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vraag staat centraal binnen de rechtseconomie?

  Welke invloed oefent het recht uit op het gedrag van individuen?
 • Welke veronderstelling zit er binnen de rechtseconomie m.b.t gedrag?

  Mensen gedragen zich nutsmaximaliserend.
 • Welke 2e vraag  (naast welke invloed het recht heeft op gedrag) staat centraal?

  Welk effect hebben de rechtsregels op de maatschappelijke welvaart?
 • Hoe noem je een nieuwe situatie waarbij alle individuen het beter of even goed vinden dan daarvoor?

  Pareto-verbetering.
 • Wat is het Pareto optimum?

  Punt waarbij er geen Pareto-verbetering meer kan zijn, dus mogelijkheid is voor nieuwe situatie zonder dat daar iemand op achteruit gaat.
 • Waarom is Hicks-Kaldor verbetering ontwikkeld na Pareto?

  Omdat de invoering van een regel er vaak niet toe zal leiden dat iedereen beter af is.
 • Wat is het Hicks-Kaldor criterium?

  Er is een verbetering van de maatschappelijke welvaart indien er sprake is van een verandering waarbij alle betrokken individuen erop vooruit zouden kunnen gaan; de winst van de winnaars is zo groot dat zij het verlies van de verliezers zouden kunnen compenseren.
 • 2 Welvaart, markten en overheid

  Dit is een preview. Er zijn 20 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bij de voorkeur van individuen worden drie veronderstellingen gemaakt, welke?

  1. Er is sprake van volledige voorkeursordening. Dit betekent dat je kan aangeven van ieder pakket welke je beter vindt dan een ander.
  2. De voorkeursordening is transitief. Als A beter is dan B en B beter is dan C, is A ook beter dan C.
  3. Individuen prefereren meer boven minder.
 • Wat is meten via ordinale schaal?

  Hierbij wordt er slechts betekenis toegekend aan het groter of kleiner zijn van getallen.
 • Wat is meten via cardinale schaal?

  Hierbij is niet alleen het groter of kleiner zijn van een getal van belang, maar ook de verhouding tussen de getallen/

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart