Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Rechtspersoon, Vennootschap En Onderneming | 9789013117752 | Jan Bernd Huizink

Samenvatting: Rechtspersoon, Vennootschap En Onderneming | 9789013117752 | Jan Bernd Huizink Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Rechtspersoon, vennootschap en onderneming | 9789013117752 | Jan Bernd Huizink

 • 1 Inleiding rechtsvormen en ondernemingen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welk Burgerlijk wetboek hebben privaatrechtelijke rechtspersonen een plaats voor het Nederlandse recht ?

  Boek 2
 • 1.1.3 Rechtspersonenrecht

 • Wat word er bedoelt met het voorrecht van exclusieve aansprakelijkheid ?

  Crediteuren hebben in beginsel alleen aanspraak op het vermogen van de rechtspersoon
 • 1.1.6 De stichting

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe word een stichting omschreven in de wet en op grond van welk wetsartikel is dit ?

  Art. 2:285 BW

  Een stichting is een door een rechtshandeling, in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemt vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.
 • 1.1.7 Publiekrechtelijke rechtspersonen

 • Welke algemene bepalingen kent de wet en heeft betrekking op Publiekrechtelijke rechtspersonen ?

  Art 2:1 BW

  Lid 1 De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.

  Lid 2 Andere lichamen, waaraan een deel overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt

  Lid 3 De volgende artikelen van deze titel, behalve art. 2:5 BW, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.
 • 1.1.8 Kerkgenootschappen

 • Welke rechtsvorm hebben kerkgenootschappen en op grond van welk wetsartikel is dit ?

  Art. 2:2 BW

  Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.
 • Welke kenmerken en overige bepalingen met betrekking op kerkgenootschappen zijn in welk wetsartikel opgenomen ?

  Art. 2:2 lid 2

  Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voorzover dit niet in strijd is met de wet, met uitzondering van art. 2:5 BW gelden de volgende artikelen niet voor hen.
 • 1.1.9 Persoonsvenootschappen met rechtspersoonlijkheid

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.9
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de in boek 2 Burgerlijk wetboek geregelde rechtspersonen in beginsel (met betrekking op aansprakelijkheid)

  Exclusief aansprakelijk voor het aan de rechtspersonen toebehorende vermogen
 • 1.2.1 Vóór 1976 12

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welk burgerlijk wetboek en welke overige wet is het persoonsvennootschappen opgenomen ?

  Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel
 • 1.2.5 Buitenlandse rechtspersonen 16

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk lands recht is van toepassing bij corporaties en op grond van welk artikel is dit ?

  op het grondgebied waar de corporatie is ontstaan
  Art. 10:118 BW
 • 1.2.6 Dwingend recht 17

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat word er bedoeld met dwingend recht, en welk wetsartikel omschrijft dit ?

  Art. 2:25 BW

  Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voor zover dat uit de wet blijkt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Rechtspersoon, Vennootschap En Onderneming