Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Justiniaanse recht universiteiten - De commentatoren

17 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Justiniaanse recht universiteiten - De commentatoren

Wat was het gevolg van de oorlog tussen de Welfen en de Gibellijnen in 1274?

Rechtsfaculteit van Bologna werd gesloren

Kenmerken van Jacques de Revigny?

 • verantwoordelijk voor subjectief recht
 • ontwikkeling van actio ex aequitate bij ongerechtvaardigde verrijking
 • stiplatieakten (schriftelijke of mondelinge overeenkomst van idee romeinse instelling)
 • stilzwijgende schuldvernieuwing

Wat was de visie van Cynus van Pistoia?

Ius commune is gemeenschappelijk Romeins recht voor de hele Latijnse wereld
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Van wanneer dateert Cynus van Pistoia?

Dertiende eeuw

Wat was het doel van de commentaarliteratuur?

1) uitleg van tekstfragmenten
2) overzicht stand van wetenschappen: opinies van voorgangers
3) aanvulling door nieuwe interpretaties van de auteur

Wat zijn de 2 kenmerken van commentaarliteratuur?

1) bewaring
2) ordening van kennis

Wie was de grootste commentator?

Bartolus de Saxoferrato

Van wanneer dateert Bartolus de Saxoferrato?

Veertiende eeuw

Welk recht zette Bartolus tegenover ius commune?

Ius proprium

Voor wat staat ius proprium?

Eigen recht van lokale rechtbanken = particulier recht

Door welke concrete aanpak werd het Romeinse recht toepasselijk voor stedelijke en heerlijke rechters?

Door verspreiding van:
1) Bartolus commentaren op Corpus iuris
2) consultaties voor advocaten

Hoe noemt de belangrijste leerling van Bartolus?

Baldus de Ubaldis

Wat was kenmerkend in tijden van pest en economische teruggang?

Conservatisme

Waarom werden vorstelijke rechtsfaculteiten opgericht?

Het middeleeuws ius commune was een goed middel om de versnipperde feodale gebieden weer samen te brengen

Wat is een voorbeeld van een vorstelijke rechtsfaculteit?

Leuvense rechtsfaculteit

Wanneer werd de Leuvense rechtsfaculteit opgericht?

1425

Wat houdt de Italiaanse methode van lesgeven in de 16de eeuw in?

Lesgeven op de manier van Bartolus

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo