Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De volle republiek (367 v.C. - 17 v.C.) - De Senaat

6 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De volle republiek (367 v.C. - 17 v.C.) - De Senaat

Wat is de betekenis van het ius sacrum?

Het recht waar civiele voorrechten niet werden in opgenomen (bv. Moord, doodslag, personen die geen civiele voorrechten hadden)
voor wie niet naar civiele rechtbank kon gaan

Wat is de betekenis van ponitifex maximus?

Hoogste rechter in het ius sacrum, hoofd van de niet-civiele rechtspraak, hoofd van de rechtspraak in de senaatsprovincies (vanaf Augustus keizer als pontifec maximus)

Wat is de betekenis van pontifices?

Gewone rechter tijdens de volle Republiek, drager van de rechtswetenschap (jurist)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de betekenis van sacredotes?

Priester als rechter

Wat is de betekenis van een Pelgrim?

Mensen die naar Rome kwamen die afkomstig waren uit andere streken

Wat is de functie van de senaat bij het bestuur van de federatie?

 • Na verovering onderhandelen tot vredesverdrag
 • Sturen van proconsul of propaetor naar de provincies om als gouverneur op de uitvoering van het vredesverdrag te letten
 • Openbare orde handhaven
 • Belastingen innen
 • Recht te spreken

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo