Het late Keizerrijk of Dominaat (284-565) - De vierde eeuw en het christendom - Constantijn de Grote

5 belangrijke vragen over Het late Keizerrijk of Dominaat (284-565) - De vierde eeuw en het christendom - Constantijn de Grote

Wat was het gevolg van het einde van de tetrarchie?

Het rijk werd verdeeld:
1) Keizer Licinius (eerst Westen, dan Oosten)
2) Keizer Constantijn (eerst Westen, later hele Rijk, met Constaninopel)

Hoe noemde kerkvader die de rol van de bisschoppen naar voren schoof?

Kerkvader Cyprianus

Welke vragen werden er gesteld tegen beslissingen van de uitvoerbare titel bij de prefectuur?

1) Is de bisschop katholiek?
2) Werd de juiste procedure gevolgd?
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer besliste Constantijn samen met Licinius om samen te werken met de christelijke bisschoppen?

Tijdens de Conferentie van Milaan

Wat was het gevolg van de erkenning van de bisschoppen?

Constituties over hun rechtsmacht

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo