Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeins recht in de nieuwe tijden - De soevereine vorstelijke rechtbanken

19 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeins recht in de nieuwe tijden - De soevereine vorstelijke rechtbanken

Wat was de gedachte van vele vorsten in de 16de eeuw?

Vervullen van Oost-Romeinse droom door keizer in hun land te worden en te regeren via centrale rechtbank naar model van de Oost-Romeinse prefectuur

Welke evolutie startte er vanaf de 13de eeuw (in Engeland - 11de eeuw)?

De evolutie naar grotere vorstendommen met centrale rechtspraak

2 voorbeelden van oorlogen omtrent de centrale controle en hoger beroep tegen de Raad van Vlaanderen bij Parlement van Parijs?

1) Guldensporenslag (1302)
2) Slag bij Pevelenberg (1304)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom werden burgers van de heerlijkheid burgers van het koninkrijk?

Vazal past het vorstelijke recht toe om hoger beroep te vermijden van onderdanen

Wie was een grote promoter van de vorstelijke raden?

Filips de Goede

Wie stichtte de rechtsfaculteit van Leuven in 1425?

Filips de Goede

Waarom stichtte hij de rechtsfaculteit van Rome?

Om rechters en ambtenaren te vormen die het Romeinse echt beheersten

Welke nieuwe benaming kreeg de kroonraad?

De Grote Raad van Mechelen

Wat gebeurde er in de Grote Raad van Mechelen?

Ontvangen van beroepen tegen provinciale vorstelijke raden (Raad van Namen of Henegouwen)
Hoger beroep instanties voor de Nederlanden

Onder wie was de eerste zitting van het Parlement van Mechelen?

Karel de Stoute

Wat was het doel voor de oprichting van Rijkskamergerecht?

Poging tot eenmaking in het Heilig Roomse Rijk

Vanaf wanneer werd de Rijkskamergericht opgericht?

Einde vijftiende eeuw

Welke rol vervulde de vorstelijke rechtbanken vanaf 15de eeuw?

Prefectuur in het oude Rome

Wat was het doel om via hoger beroep naar de vorstelijke rechtbanken te gaan?

Eenmaking van het recht op basis van het ius commune (= bartolisme)

Wat zijn de 2 manieren om eenmaking van het recht te realiseren?

1) conflicten beslechten in soevereine rechtbank in hoger beroep
2) lokale gewoonterecht opvragen

Wat stelden de vorstelijke kanselarijen op?

Ordonnanties en edicten

Wat is de evolutie van een ordonnantie?

  • Richtlijnen voor hun ambtenaren
  • richtlijnen aan bevolking
  • wetgeving

Welke instantie gingen de vorsten in de 16de eeuw onderwerpen aan hun raden?

Kerkelijke rechtbanken

Wat zijn de 4 modellen om de rechtsmacht van de Kerk te neutraliseren?

1) Verstatelijking
2) Vergemeentelijking
3) Concurrerende bevoegdheden
4) Uitzondering: Engeland

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo