Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De overlevering van het Romeinse recht in de Germaanse vorstendommen - De invloed van de feodaliteit

13 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De overlevering van het Romeinse recht in de Germaanse vorstendommen - De invloed van de feodaliteit

Wat hadden de Karolingers verworven?

Westerse keizerdkroon

Wat hadden de Karolingers niet verworven?

Uitbouwing van Romeins model door tekort aan militaire macht

Wat was het gevolg van het tekort aan middelen?

Privatisering van de macht, wat leidde tot het feodale stelsel
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn synoniemen voor het feodale stelsel?

Leenrechtelijke of leenroerige stelsel

Wat is een feodaal stelsel?

Bestuursvorm tussen leenheer en leenman

Wat gaven de leenmannen/vazallen aan de keizer/leenheer?

1) loyaliteit
2) militaire steun
3) belastingen

Wat gaf de keizer/leenman aan de leenmannen/vazallen?

Soevereine rechtsmacht (hetzij hogere, hetzij lagere jurisdictie)

Waarom werden er leenrechtbanken opgericht?

Er rezen problemen van vererving van lenen en opvolging en van overdracht, verhuur en verpanding van domeinen door heren die aan hun verplichtingen niet konden voldoen
Er kwamen verschillende wijzen om de rechtsmacht door te geven en de leenheren moesten die conflicten dan oplossen voor hun leenmannen

Waarom werd de feodaliteit opgericht?

Om de Romeinse orde te restaureren

Wat waren de factoren die zorgden voor een versnippering van de Romeinse orde?

1) toepassing van civiel recht op feodale relaties (opkomst eigendom)
2) opkomst van de steden

Wat was het gevolg van opkomst steden?

Rechtspraak groeide uiteen van streek tot streek en van stad tot stad

Wat houdt het regime in van de abdijen?

Geen dominium, wel bezit (allodiale goederen)

Wat houdt het regime in van de biscchoppen?

1) optie 1: fiduciaire eigenaren (zoals in het keizerrijk) --> bisschoppen-elect eisten goederen met revindicatie op bij keizerlijke (feodale) rechters en dat leidde tot willekeur
2) Optie 2: bisschoppen als niet-militairen hadden geen civiel statuut en konden enkel vragen om een beneficie en dat leidde tot nog meer willekeur

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo