Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De volle republiek (367 v.C. - 17 v.C.) - De stemcomités en hun leges

7 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De volle republiek (367 v.C. - 17 v.C.) - De stemcomités en hun leges

Functie comitia curiata

1) Goedkeuring lex de imperio (wet over de soevereine macht)
2) Goedkeuring fusies van familia
3) Goedkeuring van testament

Functie comitia centuriata

1) Militaire aangelegenheden: leger
2) Financiering van het leger
3) Inrichting van republiek
4) Verkiezingen van consuls, praetoren en censoren

Functie comitia tributa

Verkiezingen van quastoren, curule aedielen, aantal officieren en 26-mannen (soort magistraten)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Functie concilia plebis

1) Verkiezingen van volkstribunen en (plebejische) aedielen
2) Beroep van plebejer tegen zijn doodvonnis

Vanaf wanneer werden de concilia plebis opgenomen in de stemcomités?

In de 3de eeuw v.C.

Wat is de betekenis van plebiscieten?

Beslissingen van de vergaderingen van de plebejers

Wat is de betekenis van lex tijdens de volle Republiek?

Een bindende tekst, gestemd door een stemcomité
1) Volmaakte besluiten
2) Minder volmaakte besluiten
3) Onvolmaakte besluiten

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo