Het vroege Keizerrijk of Principaat (17 v.C. - 284 n.C.) - De intellingen van het principaat - De keizer republikeinse instellingen

5 belangrijke vragen over Het vroege Keizerrijk of Principaat (17 v.C. - 284 n.C.) - De intellingen van het principaat - De keizer republikeinse instellingen

Wat waren de gevolgen dat de Republikeinse instellingen bleven doorleven?

1) Keizer bekleedde meeste republikeinse ambten (consul, plebejisch tribuun, censor en proconsul)
2) Praetorisch recht

Wat houdt het praetorisch recht in?

1) keizer als rechter
2) praetoren bleven als tevoren in de civiele procedure functioneren

Wat waren de gevolgen van keizer als rechter?

1) Bepalende rol van de prefectuur voor senaatsprovincies
2) keizer baseerden hun rechtspraak op het civiele recht en op vrijheden die in de republiek ontwikkeld waren
3) Eeuwig edict
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat betekende het Eeuwig edict in het Principaat?

1) Voorbereid door Julianus
2) Gebaseerd op de edicten van de republikeinse praetoren
3) Afgekondigd voor keizerlijke provincies

Wat was de rol van de senaat?

De senaatsprovincies besturen

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo