Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De overlevering van het Romeinse recht in de Germaanse vorstendommen - De rechtspraak in de zogenaamde Germaanse vorstendommen

15 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De overlevering van het Romeinse recht in de Germaanse vorstendommen - De rechtspraak in de zogenaamde Germaanse vorstendommen

Op wat baseerden de troonpredenten zich voor de voortleving van het Romeinse recht?

De Codex Iustinianus

Op wat baseerden de troonpredenten zich nog?

Eigen bundels vaak gebaseerd op oudere teksten

Wat zijn de 5 bronnen van de troonpredenten?

1) Lex burgundionum
2) Edict van Theoderik
3) Breuiarium van Alarik
4) Salische wet
5) Lex baiuuariorum
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat kan je me vertellen over de lex burgundionum?

1) zesde eeuw
2) conflicten tussen Bourgondiërs en Romeinen
3) Gundobada als koning van Bourgondiërs
4) andere collectie: lex romana burgundionum: rechtsregels tussen burgers onderling

Wat kan je me vertellen over het Edict van Theoderik?

1) zesde eeuw
2) Theoderik de Grote, de Ostrogoot
3) samenvattingen
4) Bv.: verenigingen in abdijen met verschillende monniken en vererving naar verenigingen en niet naar familie (curiae)

Wat kan je me vertellen over breviarium van Alarik?

1) zesde eeuw
2) Alarik II
3) gebaseerd op Codex Theodosianus
4) 8 samenvatting uit de 8ste eeuw in Gallië
Bv. Epitome Aegidii en lex romana curiensis
--> Samenvatting op samenvatting

Wat kan je me vertellen over de Salische wet?

1) begin zesde eeuw
2) Merovingische koning Clovis
3) Receptie: voornamelijk mannelijke erfopvolging in vorstenhuizen

Wat kan je me vertellen over lex baiuuariorum?

1) achtste eeuw
2) Eberswind
3) oudste versie (800) in Bayerische Staatsbibliothek
4) wet der Beieren

Wat was de dubbele bedoeling van de troonpredenten?

1) Tevreden houden van de 'Romeinse' burgers
2) Claimen van bevoegdheid tot vestiging van recht

Bij wie vind men de aandacht voor de rechtspraak onveranderd?

Karel De Grote

Wat kreeg Karel de Grote vanaf midden de achtste eeuw?

Veroveringsdrang

Waarom gebeurde de keizerkroning door een Paus?

1) Constantijn had rechtsmacht geschonken aan Bisschop van Rome
2) Paus vervulde rol van de praetorische prefect: bisschop van Rome bevoegd voor keizerlijke functie in het Westen en kreeg wereldlijke macht

Waar vind men het Romeins rechtsdenken terug?

De Karolingische wetgeving

Wat was het Verdrag van Verdun?

Verdeling van Karolingsche rijk na de dood van Lodewijk de Vrome onder zijn 3 overlevende zonen

Waneer dateerde het Verdrag van Verdun?

Negende eeuw (843)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo