Het vroege Keizerrijk of Principaat (17 v.C. - 284 n.C.) - De intellingen van het principaat - De hoofdstedelijke instellingen

5 belangrijke vragen over Het vroege Keizerrijk of Principaat (17 v.C. - 284 n.C.) - De intellingen van het principaat - De hoofdstedelijke instellingen

Waarom werden republikeinse instellingen vervangen door een hoofdstedelijk bestuur in Rome?

Rome behoorde noch tot keizerlijke provincies noch tot senaatsprovincies

Wie had leiding van het hoofdstedelijk bestuur?

De stadsprefect

Wat was de gedachte achter de annona?

Die voedselhulp bezorgde de keizer de politieke controle over de stad Rome
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de 3 soorten keizerlijke ambtenaren?

1) praetorische prefect
2) stadsprefect
3) graanprefect

Bij wie kon je in beroep gaan tegen de graanprefect?

De praetorische prefect

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo