Samenvatting: Sociale Psychologie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Sociale Psychologie

 • 1 Week 1

 • 1.1 Introductie in de sociale psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is sociale psychologie? Je hebt hierbij vier levels van sociale psychologie: intrapersoneel, interpersoneel, intra-groep processen en intergroep relaties. Licht hierbij tevens uit wat dit inhoudt

  Sociale psychologie = de wetenschappelijke studie van patronen van gedrag en reacties in groepen, organisaties en populaties. 

  Vier levels binnen de sociale psychologie:
  - Intrapersoonlijke processen: de processen in het hoofd van de persoon
  Interpersoonlijke relaties: relaties, vriendschappen
  Intragroep processen: onszelf omschrijven in termen van een groepslidmaatschap.
  - Intergroep relaties: groepen in vergelijking met elkaar
 • Er zijn drie aangenomen grondwaarden in de sociale psychologie, welke zijn dit?

  De aangenomen grondwaarden van de sociale psychologie:
  - Menselijke cognitie, emotie en gedrag = f(persoon x situatie)
  - Mensen construeren hun eigen sociale realiteit.
  - Mensen zijn sociale dieren.
 • Als we eerst kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), wat kunnen we daar dan over zeggen? Leg uit aan de hand van 5 punten

  Verschillende situaties activeren verschillende rollen van een persoon! Zo zal iemand een andere rol aannemen op zijn werk, op zijn studie of met zijn vrienden.
  - Mensen kiezen de situatie
  - De situatie kiest de persoon: iemand van 1.50 gaat geen basketballer worden
  - Mensen veranderen situaties
  - Situaties veranderen mensen: perceptiefouten door visuele illusie. De situatie verandert de perceptie van de mens
  - Situaties beïnvloeden ons automatisch
 • Als we kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), dan speelt de rol van de persoon ook mee. Er zijn verschillende stromingen met elk een ander beeld van wat de rol van de persoon is binnen het vormen van menselijke cognitie, emoties en gedrag. Wat zegt de persoonlijkheidspsychologie, sociale neuropsychologie en evolutionaire psychologie dan?

  Persoonlijkheidspsychologie = Focus op stabiele psychologische kenmerken die gedrag vormen.
  - Denk aan eigenschappen zoals extraversie, volgzaamheid, etc

  Sociale neurowetenschap = Al onze gedachtes, emoties en gedrag komen voort uit de psychologische materie in onze hersenen.
  - Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn dat mensen die conservatief stemmen een grotere amygdala hebben of dat specifieke hersenstructeren activeren als mensen bang zijn.

  Evolutionairepsychologie = In de evolutionaire psychologie worden de psychologische aspecten van de menselijke geest en menselijk gedrag vanuit het oogpunt van de evolutietheorie verklaard.
  - Voorbeelden hiervan zijn rationele angsten voor gevaarlijke dingen, maar ook de angst voor outgroup mannen.
 • Als we kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), dan speelt de rol van de situatie ook mee. Op welke manier? En wat is hierbij persuasion?

  Marketing = Onze consumenten keuze wordt beïnvloed door marketing.
  - Persuasion: het proces waarbij een boodschap leidt tot een verandering in overtuigingen, attitudes en gedragingen.
 • Als we kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), dan speelt de rol van de situatie ook mee. Groepen kunnen mensen dingen laten doen die ze anders niet zouden doen. Wat is hierbij conformiteit en wat doet cultuur hierbij?

  - Conformiteit =  een verandering in gedrag of overtuiging als gevolg van echte of verzonnen groepsdruk.
  - Hoe beïnvloedt cultuur bepaalde gevoelens en gedragingen =  In Nederland en Texas is er een verschillende visie wat betreft de doodstraf.
 • Als we kijken naar de rol van perceptie, dan maken mensen hun eigen realiteit. Op welke manier?

  Mensen maken eigen realiteit = Menselijke cognitie, emotie en gedrag wordt sterk beïnvloed door de situatie, of door de interpretatie van de situatie.
  - Situatie --> perceptie --> cognitief motivatie gedrag
 • Mensen maken hun eigen realiteit en dit leidt tot de Thomas Theorem theorie. Wat houdt dit in?

  Thomas Theorem Theory = Wanneer mensen de situatie als ‘echt’ bestempelen, dan zijn ze zijn ook echt in hun consequenties.
  - Als kind denkt dat er een geest is, kan het kind niet slapen.
 • Wat zijn de consequenties van het maken van een eigen realiteit? Noem 3 punten

  - Self-serving interpretaties
  - Motivated reasoning = mensen interpreteren bewijs dat hun kijk op de wereld bevestigt en negeren bewijs wat hun kijk op de wereld niet bevestigd
  - Ideologisch conflict = Het is erg moeilijk om een ​​compromis te sluiten wanneer verschillende partijen de wereldbeschouwing als een objectieve waarheid ervaren!
 • De rol van andere mensen speelt ook mee: mensen zijn sociale dieren. Wat wordt hiermee bedoelt? Waarom zijn mensen sociale dieren en hoe komt dat weer? Beschrijf dat aan de hand van 2 punten

  Sociale dieren = andere mensen beinvloeden hoe jij denkt, voelt of doet.

  Waarom zijn mensen sociale dieren?
  - Need to belong: belangrijkste behoefte van de mens 
  -  Coöperatie en een groepsleven was vroeger essentieel om te overleven
  * Jagen, omgaan met extreme klimaatveranderingen, de dreiging van oorlog, seksuele relaties.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Sociale Psychologie