HET STRATEGISCH COMMUNICATIEFRAME - Bepaling vd realisatie: de rechterhelft vh SCF

7 belangrijke vragen over HET STRATEGISCH COMMUNICATIEFRAME - Bepaling vd realisatie: de rechterhelft vh SCF

Uit welke bouwstenen bestaat het rechterdeel van het SCF model?

De richtingbepalers:
 • Accountability
 • Stakeholders
 • Resources
 • Aanpak

Wat is het relationele en wat het reflectieve belang van accountability?

Accountability betreft de belofte of een commitment van de afdeling naar de organisatie, waardoor de relatie tussen afdeling en organisatie versterkt wordt.
Accountability dwingt om na te denken over je rol binnen en toegevoegde waarde voor je organisatie.

Welke twee vragen horen bij de bouwsteen Accountability?

 1. Waarvoor zijn we verantwoordelijk en hoe willen we daarvoor verantwoordelijk zijn?
 2. Welke impact willen we realiseren en hoe gaan we dat inzichtelijk maken?
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom is de bouwsteen Accountability onlosmakelijk verbonden met de bouwsteen Ambitie?

Omdat datgene waar je accountable op bent voortkomt uit je kernwaarden en kernopdracht, je ambitie.

Welke twee dimensies met ieder twee aspecten zijn van belang in het kader van accountability?

Waarvoor ben je verantwoordelijk?
 1. Professional accountability: wat van alle communicatie valt hoe onder de verantwoordelijkheid van de communicatieprofessional en wat onder de verantwoordelijkheid van anderen?
 2. Social accountability: is wat we doen en hoe we dat doen een moreel en maatschappelijk acceptabele keuze?

Hoe leg je daarover verantwoording af?
 1. Decisional accountability: hoe onderbouw je welke keuzes je het beste kunt maken in een gegeven situatie; hoe zet je daarvoor theorie, bestaand en eigen onderzoek in?
 2. Performative accountability: hoe toon je aan wat je resultaten zijn?

Waarom is het van belang om het domein van de afdeling Communicatie af te bakenen?

Omdat een afdeling alleen accountable kan zijn als volstrekt helder is wat het eigen domein is, en dit is bij elke afdeling Communicatie in elke organisatie anders. Het gaat hierbij om het doorvertalen van de kernopdracht naar het werk van alledag. Dit is de basis van accountability.

Welke soorten prestatie-indicatoren worden onderscheiden?

 • Structuurindicatoren: organisatorische voorwaarden waarbinnen de afdeling kan presteren
 • Procesindicatoren: procesverloop, vernieuwing, verbetering.
 • Uitkomstindicatoren: indicatie van geboekte resultaten
 • Voorspellende indicatoren

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo