Van kernprobleem tot oplossing

6 belangrijke vragen over Van kernprobleem tot oplossing

Wat is de trechterbenadering van de SWOT-analyse?

1. Je sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen in kaart brengen over het grote geheel
2. In de confrontatiematrix van de balangrijkse S,W,met O,T's
3. Het formuleren van de meeste belangrijke issues, dus zowel kansen met sterktes waarop moet worden ingespeeld maar ook bedreigingen met zwaktes wat probleemvelden kunnen zijn. Kan ook: S met T en W met O's
4. Het formuleren van het kernprobleem door middel van oorzaak en gevolg

Welke Niveau's van de SWOT-analyse zijn er ?

- ondernemingsniveau: focus op globaal
- SBU-niveau: focus op marktsegmenten, productgroepen 
- functionele eenheden: focus op klant

Wat zijn aandachtspunten bij de SWOT-analyse?

- je moet de markt afbakenen
- je moet kansen en bedreigingen zwart/wit zien
- het moet een objectieve analyse zijn
- je moet de trechter volgen
- je moet externe en interne factoren niet door elkaar halen
- je ziet alleen de huidige situatie en trends
- je moet kernfactoren klusteren
- het moet systematisch en logisch zijn
- het kernprobleem is een gedetailleerd resultaat
- denk aan de strategische issues en confrontatiematrix
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het primaire doel van de SWOT-analyse?

Kernproblemen definiëren, van zowel klanten als de onderneming. Dit doe je voor betere afstemming van aanbieder voor klant en voor klantgeoriënteerdheid bevoorderen

Op welke 3 criteria worden strategische opties beoordeeld?

Suitability: geschiktheid van de optie
Feasibility: haalbaarheid, uitvoerbaarheid en verdedigbaarheid
Acceptability: aanvaardbaarheid van de opties

Hoe kom je competentie naar bekwaamheid?

De onderneming heeft competenties in:
-  het maken van situatie-analyses van klanten, leveranciers , concurrenten en eigen onderneming
- het scherp vaststellen van kernproblemen
- het genereren van strategische alternatieve oplossingen voor problemen
- het evalueren en kiezen van de beste bedrijfsoplossingen
- het efficiënt en effectief implementeren van die oplossingen

bekwaamheid; ambitieuze oplossingen tot stand brengen die aantrekkelijk zijn voor klanten

resultaat: voordelen behalen door het planningsproces beter te beheren

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo