DGA - Fiscale aspecten - Pensioengrondslag

7 belangrijke vragen over DGA - Fiscale aspecten - Pensioengrondslag


Pensioengrondslag is Pensioengevend loon minus AOW-franchis. Wat wordt fiscaal verstaan onder pensioengevend loon?

Art. 18g Wet LB lid 2 => AMvB =>Uvb LB 1965 => -  art. 10b lid 1 hoofdregel is dat alle loonbestanddelen in aanmerking mogen worden genomen bij pensioenopbouw m.u.v. auto van de zaak - art. 10b lid 2 variabel loonbestanddelen niet in eindloonstelsel toegestaan maar moet op ML of BPR - art. 10b lid 3 demotiebepaling, loonsverlaging buiten beschouwing laten indien gevolg van lager gekwalificeerde functie in laatste 10 jaar tot pensioendatum - art. 10b lid 4, loonsverlaging buiten beschouwing laten indien gevolg van ziekte en a.o.

In Uvb LB 1965 zijn in art. 10b nadere regels ten aanzien van pensioengevend loon gesteld. In praktijk meer behoefte aan nadere uitleg => Beleidsbesluit (sept. 2008) => onderdeel 3 => Wat is het uitgangspunt?

Uitgangspunt is fiscaal loon (12 of 13x maandsalaris plus vakantietoeslag en/of 13e maand) met enkele correcties of aanvullingen. Wel: ingehouden premies pensioen, premies wn-verz., bijdrage LL , inkomensafh. bijdrage ZVW NIET: vrije vergoedingen en verstrekkingen (bijv verg. voor zakelijk gebruik tel en computer)

Wat is bepaald ten aanzien van hoogte van het loon van DGA ?

art. 12a Wet LB minimum gebruikelijk loon  40.000,-.  Indien voor soortgelijke dienstbetrekkingen hoger loon gebruikelijk is, dan een minimum gebruikelijk loon 70% hiervan.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Besluit Staatssecretaris in sept. 2009 om af te wijken van de gebruikelijk loon regel, namelijk bij omzetdalingen een evenredig verlaagd gebruikelijk loon toegestaan over 2009 en 2010. Dus lager dan  40.000,- toegestaan. Welke voorwaarden gelde hiervoor?

- RC schuld of dividend neemt niet toe agv lagere gebruikelijk loon- Aanmerkelijk belanghouder feitelijk meer loon genoten dan berekening dan dit hogere loon hanteren- goedkeuring voor evenredige verlaging geldt niet wanneer omzetdaling in 2008, 2009 en 2010 het gevolg is van bijzondere oorzaken als staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten

Wat geldt voor DGA ten aanzien van loonbestanddelen voor pensioengevend loon bij Eigen Beheer regeling?

- loon in natura mag niet tot pensioengevend loon worden gerekend art. 10c Uvb LB lid a- eigen bijdrage niet meer dan 50%  van de totale bijdrage art. 10c Uvb LB lid b

Bij bepalen van de maximale opbouw voor OP, PP en Wzp moet rekening worden gehouden met AOW (art. 18a, lid 8 Wet LB) minimaal AOW voor gehuwden zonder (jongere)partner toeslag. Hoe zit dit bij de DGA?

DGA heeft volledig verzekerde regeling dan conform art. 18 a Lid 8 gehuwden AOWDGA heeft geheel of gedeeltelijk Eigen Beheer dan AOW gehuwden, o.g.v. art. 10c lid c Uvb LB

Er is 1 uitzondering voor AOW inbouw van minimaal AOW gehuwden zonder partnertoeslag. Wanneer mag lagere AOW franchise worden gehanteerd? (art. 18a  lid 8 a Uvb LB)

Dit mag wanneer een lager opbouwpercentage wordt gehandteerd per dienstjaar

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo