Pensioenopbouwsystemen - Beschikbare premieregeling - Beleggingsvrijheid onder de PW

3 belangrijke vragen over Pensioenopbouwsystemen - Beschikbare premieregeling - Beleggingsvrijheid onder de PW

Hoe zit het met beleggingsvrijheid voor werknemer door werkgever in relatie tot art. 52 PW

Werkgever bepaalt zelf of hij werknemer volledige / beperkte beleggingsvrijheid geeft of geen vrijheid. In laatste geval bijvoorbeeld bepaald dat volgens een standaard wordt belegd  (bijv 1 fonds)  of een garantieproduct. 
Op moment dat hij vrijheid geeft is art. 52 PW van toepassing. Verzekeraar voert dan in eerste instantie beleggingsbeleid uit rekening houdend met eisen/ voorwaarden uit art. 135 PW (prudent person regel)
 
Deelnemer kan kiezen om beleggingsverantwoordelijkheid over te nemen van PU (opting out) waarbij PU de deelnemer periodiek dient te informeren (art. 52 PW lid 3 en 4)

Geef omschrijving van de prudent person regel

Het prudent person principe houdt in dat de pensioenuitvoerder een beleggingsbeleid voert van een combinatie van het hoogste rendement en het laagste risico. De belangen van de aanspraak- en pensioengerechtigde dient hierbij voorop te staan. In praktijk ook wel lifecycle by default principe genoemd.

Geef een andere term voor prudent person principe (beleggen)

Lifecycle by default (dus eigenlijk maar 1 lifecycle hanteren)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo