Enterprise Riskmanagement - Toepassing van risicomanagement door pensioenadviseurs

11 belangrijke vragen over Enterprise Riskmanagement - Toepassing van risicomanagement door pensioenadviseurs

Een pensioenadviestraject moet fasegewijs en projectmatig uit worden gevoerd. Welke eisen en normen gelden daarbij voor pensioenadviseur?

- kunnen analyseren van doelstellingen, strategie en activiteiten
- kunnen hanteren van een ERM model (fasegewijs risico's in kaart brengen)
- kunnen vaststellen vd kritische punten in contract bij advies, beheer en bemiddelen obv ERM
- kunnen inschatten hoe groot kans is dat risico zich voordoet
- kunnen aangeven wat gevolgen zijn van risico voor inzicht voor klant

Op welke 8 fases zijn Coso II en ISO 31000 gebaseerd?

1. Risico orientatiefase => risico bewustzijn en cultuur in kaart brengen
2. Formuleren doelstellingen en te bereiken resultaten
3. Inventariseren van risico's
4. Beoordelen van risico' s (dmv risico analyse)
5. Bepalen welke beheersmaatregelen voor risicomanagement (vermijden, accepteren, verminderen of overdragen)
6. Implementeren risicobeperkende maatregelen
7. Communiceren en informeren (wie is verantwoordelijk voor wat?)
8. Monitoren risicomanagement proces (vooraf frequentie bepalen)

Wat is risicocultuur in organisatie?

houding en gedrag van interne organisatie => bepaalt risico perceptie en hoe met risico's wordt omgegaan.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom is formuleren doelstellingen bij risico identificatie van belang?

Eerst bepalen wat doelstellingen zijn die behaald moeten worden, dan risico's identificeren die doelstellingen beïnvloeden.

Welke doelstellingen formuleert de AFM op pensioengebied?

- Zekerheid voor werknemers (strategisch)
- Voorspelbaarheid lasten (financieel)
- Boekhoudregels (financieel)
- Kwaliteit pensioenregeling (strategisch)
- Kosten (financieel)

ERM kent zowel positieve als negatieve risico's, wat houdt dit in?

positief risico biedt kansen om doelstellingen / resultaten te behalen
negatief risico bedreigen het behalen van doelstellingen

Welke risico soorten onderscheidt het CDFD?

- Persoonlijke risico's
- Technische (of product-)risico's
- Organisatorische risico's
- Juridische risico's
- Financieel economische risico's
- Maatschappelijke risico's

In welke 3 stappen vindt risico analyse plaats?

1. Identificeren (zijn geinventariseerde risico's wel materieel? Echt een risico voor de onderneming?)
2. Analyseren (risico's uit stap 1 onderwerpen aan kansberekening)
3. Prioriteren (per risico de gevolgen inschatten)

Welke 4 beheersingsmaatregelen bestaan er binnen het ERM?

- vermijden
- verminderen
- accepteren
- overdragen

Leg de begrippen risk appetite en risk tolerande uit

Beide begrippen bepalen grenzen in hoeverre onderneming bereid is risico te lopen waarbij het bij risk appetite (risicobereidheid)  gaat over nastreven/behouden/nemen van risio en bij risktolerance (tolerantie) gaat over welke risico's je kunt dragen.

Wat is monitoring bij risicomanagement?

bewaken van gehele proces van risicomanagement (in de gaten houden van veranderingen in omgeving en ontwikkelingen)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo