Actuariële aspecten - Diverse "losse" onderwerpen - Rekenrente en rentetermijnstructuur

3 belangrijke vragen over Actuariële aspecten - Diverse "losse" onderwerpen - Rekenrente en rentetermijnstructuur

Noem een andere term voor rentetermijnstructuur en leg uit wat dit is.

Wordt ook wel Yieldcurve genoemd. Grafiek die verband aangeeft tussen enerzijds looptijd vastrentende belegging en anderzijds de daarop ontvangen marktrente. Normale Yieldcurve heeft stijgend verloop. Geld voor langere termijn wegzetten? Dan vaak eis van hogere vergoeding dan voor kortere termijn.

Hoe werd, in de tijd dat er nog met vaste rekenrentes werd gewerkt tot FTK, de maximaal te hanteren rekenrente bepaald volgens de Europese regelgeving?

- 60 % regel => max rr is 60% van gewogen som rendementen St.leningen van voorafgaande 3 jaren.
- periodiek vaststellen max rr => toezichthouder stelt periodiek de maximale rr vast waarmee fondsen en verzekeraars mogen rekenen.

Hoe wordt sinds de invoering van FTK de max rr bepaald?

Aan de hand van een steeds wisselende rentetermijn structuur => te hanteren rentetermijn str. wordt maandelijks door DNB op haar website gepubliceerd.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo