De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Tweezijdige aanpassing pensioenregeling (:611 BW)

5 belangrijke vragen over De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Tweezijdige aanpassing pensioenregeling (:611 BW)

Een werkgever kan natuurlijk altijd een beroep doen op werknemer om aan een aanpassing van de pensioenregeling mee te werken. Welke twee wetsartikelen zijn hierbij in het kader van arbeidsrecht van belang?

Art. 7:611 BW (goed werkgeverschap) en art. 7:655 BW (verstrekken juiste informatie)

Hoe luidt de inhoud van art. 7:611 BW

De werkgever en werknemer zijn verplicht (dwingend recht) zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen

Wat is de strekking van art. 7:655 BW ?

Dat de werkgever verplicht is alle relevante en essentiele informatie rondom (de wijziging van) arbeidsvoorwaarden te verstrekken
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het gevolg wanneer art. 7:655 BW niet (voldoende) wordt nageleefd?

Wanneer een werknemer heeft meegewerkt aan een wijziging en later blijkt dat niet alle relevante informatie aan de werknemer is verstrekt kan hij een beroep doen op dwaling. Het gevolg is dan dat, in het kader van pensioen, de werknemer nakoming van de oude regeling (aanspraak) of schadevergoeding kan vorderen.

Geef een voorbeeld van een situatie waarbij art. 7:655 BW niet wordt nageleefd.

Overgang van Eindloonregeling (salaris-diensttijd) naar beschikbare premieregeling waarbij er geen berekening voor de werknemer is gemaakt van het effect van toekomstige salarisstijgingen (waardoor de verschillen in uitkomst mbt ouderdomspensioen niet goed zichtbaar zijn) waarbij bovendien de risico's van beleggen buiten beschouwing worden gelaten.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo