De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Aanpassing t.g.v. dwingend recht

3 belangrijke vragen over De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Aanpassing t.g.v. dwingend recht

Waarom werkt dwingend civiel recht automatisch door in de pensioenovereenkomst?

De pensioengerechtigde kan deze rechten ook claimen als het pensioenreglement NIET wordt aangepast.

Wie bepaalde dat een pensioengerechtigde een claim ook jegens de pensioenuitvoerder kan doen gelden bij een wijziging van een dwingend rechtelijke bepaling (ongeacht de vraag of het pensioenreglement is aangepast)?

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 13 juni 1995

Welke wijzigingen / aanpassingen werken nog meer automatisch door in de pensioenregeling zonder dat er sprake is van een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling? Geef hiervan twee voorbeelden

Indien in een pensioenregeling aansluiting is bij begrippen in wetgeving.
1. definitie " pensioengevend salaris" => loonbegrip sociale wetgeving, een wijziging van dit begrip heeft automatisch gevolgen voor de pensioenregeling
2. AOW franchise met koppeling aan AOW => wijziging AOW bedrag werkt direct door in regeling

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo