DGA - Fiscale aspecten - Witteveen en VPL knip

8 belangrijke vragen over DGA - Fiscale aspecten - Witteveen en VPL knip

Er is in het recente verleden 2x sprake geweest van ingrijpende wijzigingen van fiscale spelregels voor max pensioenopbouw, welke en wanneer?

1 juni 1999 Commissie Witteveen => Introductie Hoofdstuk IIB  in Wet LB (wet fiscale behandeling pensioenen)
1 januari 2005 => Wet VPL (aanpassing fiscale behandeling VUT / Prepensioen en introductie Levensloop)

Wat is het gevolg van Witteveen voor pensioen DGA?

- Op basis van juridprudentie voor Wittenveen kon DGA 2,33% OP opbouwen, dit percentage moet met Witteveen omlaag
- Nieuwe hogere minimale AOW franchise bij Eigen Beheer

Er is door de staatssecretaris een oplossing aangedragen voor tegengaan van nadelig effect van Witteveen voor DGA pensioenopbouw in eindloonsysteem. (besluit juni 2003) Wat is die oplossing?

De DGA mocht bij overgang naar Witteveen een fiscale knip in de regeling aanbrengen
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer kon / moest de Witteveen knip worden toegepast in de pensioenregeling voor de DGA?

Op het moment van aanpassen van de regeling aan de nieuwe Witteveen regels maar uiterlijk 1 juni 2004, aangezien er vanaf datum ingang Wet Fiscale Behandeling een overgangstermijn van vijf jaren gold.

Hoe werkt de Witteveen knip?

1. Bepaling fictief opgebouwd OP over dienstjaren tot Witteveen-aanpassing obv 2% (nieuw opbouwpercentage)
2. Bepaling daadwerkelijk opgebouwd OP (met 2,33% p dj obv lagere oude franchise)
3. Dan uitkomst werkelijk OP minus fictieve OP
4. Hierdoor ontstaat een Witteveen excedent
5. Totale OP volgens oude regeling nu gelijk aan totale OP nieuwe regeling + Witteveen excedent
6. Het excedent deel blijft tijdens de gehele verdere diensttijd bevroren.

De meeste regelingen zijn per 1 juni 2004 aangepast, nl einde overgangsperiode.

Wat zijn in hoofdzaak de gevolgen van de Wet VPL?

- Fiscale pensioenleeftijd 65 jaar
- Eerder met pensioen wel mogelijk maar met actuariële herrekening (grofweg 8% korting op OP per jaar eerder met pensioen

Wat was voor DGA's de oplossing voor overgang naar VPL (meestal had men pensioenlft. 60)

Een knip in de pensioenregeling tot VPL en daarna. Voor DGA's die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren mocht opbouw oude regeling gewoon ongewijzigd worden  voortgezet.

Welke methoden zijn er voor de VPL knip?

1. Bevriezing van het tot 1 jan 2006 opgebouwde OP (met oorspronkelijke pensioen lft 60) met vanaf 1 jan 2006 dienstjaren in nieuwe regeling tot 65.
Nadeel: kan ontstaan bij toekomstige salarisverhogingen in EL regeling
Oplossing: premievrije Pre VPL aanspraken worden geindexeerd of aanpassen dmv backservice verhogingen
2. Omrekenen premievrije aanspraken tot 1 jan 2006 naar aanspraken die ingaan op lft 65. Vervolgens excedent bepalen als bij Witteveenknip

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo