Samenvatting: Verbintenissenrecht Begrepen | 9789089744692 | I Timmer, et al

Samenvatting: Verbintenissenrecht Begrepen | 9789089744692 | I Timmer, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Verbintenissenrecht begrepen | 9789089744692 | I. Timmer, A.L.A.M. Paffen.

 • 1 Verbintenissenrecht: plaatsbepaling

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Verbintenissen uit overeenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 107 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1 van de 2 manieren waaruit een verbintenis kan ontstaan is uit een overeenkomst, wat houdt dit in?

  Een overeenkomst is eigenlijk niets anders dan een afspraak tussen twee partijen. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en een aanvaarding. Uit het aanbod en de aanvaarding moet blijken dat de wil van de twee partijen overeenstemt. Er moet sprake zijn van wilsovereenstemming.
 • 1 van de 2 manieren waaruit een verbintenis kan ontstaan is uit de wet, welke 3 termen vallen hieronder?

  1) onrechtmatige daad
  2) rechtmatige daad
  3) overige
 • 1 van de 3 soorten van een rechtmatige daad is een Onverschuldigde betaling, wat houdt dit in?

  Dit is een van de situaties waarin een verbintenis in staat zonder dat er een overeenkomst voor nodig is. 

  Een voorbeeld van een onverschuldigde betaling is als iemand er ongeluk een bedrag van twee miljard euro op je rekening stort, in dit geval ben je het verplicht terug te storten of je dit nu wilt of niet. Deze persoon heeft jou dit onverschuldigd betaald en de wet bepaalt dat er voor jou een verbintenis ontstaat om dit bedrag terug te geven.

 • Welke 4 dingen omvat het bestuursrecht onder andere?

  - het socialezekerheidsrecht (de verstrekking van uitkeringen); 

  - het belastingrecht (de heffing van alle verschillende vormen van belasting);
  - het onderwijsrecht (waarin onder andere de financiering van alle vormen van onderwijs wordt geregeld);

  - het milieurecht (denk aan de verstrekking van milieuvergunningen voor bedrijven). Bestuursrecht is dus een verzamelnaam voor alle terreinen waarin de overheid, door middel van het recht, regelend optreedt in het maatschappelijk verkeer.
 • Wat is de definitie van personenrecht?

  Het personenrecht regelt in de eerste plaats wie er in het privaatrecht drager kunnen zijn van rechten en plichten. Het kan worden onderverdeeld in personen- en familierecht en het rechtspersonenrecht. 
 • Wat is het verschil tussen personen- en familierecht en het rechtspersonenrecht?

  1)Het personen- en familierecht geldt voor natuurlijke personen. Het bepaalt bijvoorbeeld wat er gebeurt als er twee natuurlijke personen trouwen en geeft de juridische relatie tussen ouders en kinderen.


  2)Het rechtspersonenrecht geldt voor rechtspersonen. Hier moeten we onder bestaan: naamloze vennootschap (NV), een besloten vennootschap (BV), een stichting of vereniging.

 • Waar gaat boek 3 van het burgerlijk wetboek over?

  Vermogensrecht in het algemeen
  Boek 3 enkele hoofdregels die voor het gehele vermogensrecht (het verbintenissenrecht en het goederenrecht tezamen) gelden. Het geeft bijvoorbeeld de basisregels rond rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld een aanbod en aanvaarding. Een aantal basisregels uit Boek 3 komt in dit boek
 • Waar gaat boek 4 van het burgerlijk wetboek over?

  Erfrecht
  Boek 4 regelt bijvoorbeeld hoe je een testament kunt laten opstellen, hoe je erfenis verdeeld wordt als je overlijdt zonder testament en wat erfgenamen kunnen doen als degene die overlijdt alleen maar schulden achterlaat. Het erfrecht wordt ook gerekend tot het personen- en familierecht.
 • Waar gaat boek 5 van het burgerlijk wetboek over?

  Zakelijke rechten

  Onder zaken verstaan we in het recht: voor menselijke beheersing vatbare voorwerpen, zoals een boek, een fiets, een huis, een boot, enzovoort. Een recht dat voortvloeit uit een verbintenis, zoals het recht dat je hebt op terugbetaling wanneer je iemand geld hebt geleend, is in het recht geen zaak. We kunnen dit recht, anders dan een fiets of boot, immers niet ‘vastpakken’; het bestaat alleen in de juridische werkelijkheid. Boek 5 regelt nu wat je, juridisch gezien, allemaal met zaken kunt doen. Het belangrijkste zakelijke recht is eigendom. Boek 5 behoort tot het goederenrecht.
 • Waar gaat boek 6 van het burgerlijk wetboek over?

  Algemeen verbintenissenrecht

  In boek 6 wordt onder andere geregeld hoe een overeenkomst tot stand komt (door aanbod en aanvaarding) en wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. Hiernaast regelt het bijvoorbeeld welke schade voor vergoeding in aanmerking komt als een overeenkomst niet wordt nagekomen of als een onrechtmatige daad wordt gepleegd, en hoe de overige verbintenissen uit de wet ontstaan, zoals zaakwaarneming en onverschuldigde betaling

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart