Samenvatting: Werkboek 1 Constitutioneel Recht | OU

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Werkboek 1 Constitutioneel recht | OU

 • 1 Leereenheid 1 Staat en staatsvormen : centrale begrippen

 • 1.1 De Staat

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe werd de staat omschreven in de cursus Inleiding staatsrecht en welke kenmerken had de staat in deze omschrijving?

  Een organisatievorm , waarin over de bevolking binnen een bepaald territoir macht in de zin van soevereine, hoogste macht werd uitgeoefend.
  Kenmerken:
  1. organisatie
  2. gezag
  3. groep mensen
  4. grondgebied
 • Zijn overheden ook onderworpen aan het privaatrecht?

  Ja, in hun kwaliteit van rechtspersoon naar privaatrecht.
 • Wat is Constitutie in materiële zin

  Het geheel van rechtsnormen van geschreven en ongeschreven fundamentele rechtsregels en rechtsbeginselen die:
  - juridische grondslag vormen van staat in politiek verband of vanwege dit verband uitgeoefend gezag
  - voorschriften over organisatie functioneren dat verband, instellen zijn organen en hun bevoegdheden en onderlingen verhoudingen
  - rechtsbetrekkingen regelen tussen organen en subjecten uitgeoefend gezag (de burgers)
  - voorsch
 • Waar duidt het begrip 'soevereiniteit' op?

  Dit duidt aan dat de overheid rechtens niet onderworpen is aan de overheid van een andere staat.
 • Hoe vindt erkenning van een staat plaats?

  Deze erkenning vindt plaats door gedragingen van een of meer staten, waaruit blijkt dat zij de (te erkennen) staat beschouwen als een subject van volkenrecht.
  Erkenning van een staat is in hoge mate afhankelijk van de nationale en internationale politieke verhoudingen.
 • 1.2 Constitutie en Grondwet

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Moet een constitutie worden neergelegd in een Grondwet?

  Nee, dat hoeft niet. GB heeft geen grondwet, maar wel een constitutie.
  Soedan, Israël en Saoedi-Arabië bezitten ook geen grondwet.
 • 1.3 Staat, staatsrecht en volkenrecht

  Dit is een preview. Er zijn 25 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Is constituerend recht alleen in de Grondwet te vinden?

  Nee, ook de door de Grondwet gedelegeerde regelingen of wetten kunnen constituerende functies hebben.
 • Komt ongeschreven recht voor in het staatsrecht?

  Ja, deze is echter veelal niet door een rechter geformuleerd.
  Een klassiek voorbeeld uit de jurisprudentie waar wel ongeschreven staatsrecht is geformuleerd is het Meerenbergarrest.
 • Wat is de kern van het Meerenbergarrest?

  Hierin heeft de HR de tot dan toe aangenomen bevoegdheid van de Koning zelfstandige algemene maatregelen van bestuur uit te vaardigen, beperkt
 • Wat is het kenmerk van attributie?

  Er wordt een bevoegdheid 'uit het niets' gecreëerd.
  De attribuerende instantie oefent zelf de bevoegdheden niet uit.
  De instantie die de geattribueerde bevoegdheid ontvangt kan deze onder omstandigheden overdragen aan andere ambten.
  Attributie is limitatief, dwz. dat overheidsbevoegdheden bestaan slechts krachtens toekenning of erkenning ervan door de constitutie.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart