Samenvatting: Werkboek Aansprakelijkheidsrecht | OU

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Werkboek Aansprakelijkheidsrecht | OU

 • 1 Leh 1: Verbintenissen uit de wet: inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 24 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom heet dit hoofdstuk verbintenissen uit de wet terwijl het over aansprakelijkheid gaat?

  door aansprakelijkheid onstaat een verbintenis tot schadevergoeding
 • Wat is de belangrijkste bron van verbintenissen?

  De belangrijkste bron is de obligatoire overeenkomst Art. 6:213, eerste lid BW
 • Waarin verschilt de aansprakelijkheid o.g.v. wanprestatie t.o.v. de aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad?

  Aansprakelijkheid o.g.v. wanprestatie (6:74) vereist dat de niet-nakoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend, d.w.z. dat de schuldenaar geen beroep op overmacht (6:75) kan doen.

  Aansprakelijkheid o.g.v. OD vereist dat er geen rechtvaardigingsgrond voor het onrechtmatig handelen aanwezig is.

  Tevens kunnen contractspartijen t.a.v. hun aansprakelijkheid wegens wanprestatie een afwijkende regeling treffen. Deze exoneratiebedingen kunnen derdenwerking bezitten.

 • Welke belangrijke bepaling m.b.t. aansprakelijkheid is buiten het BW geregeld?

  Art. 185 Wegenverkeerswet 1994

 • Welke 3 theorieën bestaan er m.b.t. de rechtvaardiging voor de verplaatsing van schade van het slachtoffer naar een derde?

  • Schuldleer; schade afwentelen alleen in die gevallen dat er sprake is van verwijtbaarheid (6:162)
  • Risicoleer; een ander toegebrachte schade behoort onder omstandigheden voor risico van de 'dader' te komen. De gevaar(zettings)theorie kadert deze in door te bepalen dat an bronnen van verhoogd gevaar aansprakelijkheden moeten worden gekoppeld.
  • Profijttheorie; degene die van bepaalde activiteiten, personen, zaken het profijt heeft, moet ok de daaraan verbonden risico's dragen.
 • Welke verzekeringen spelen in het aansprakelijkheidsrecht een grote rol?

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Schadeverzekering (schadeverzekeraar, sommenverzekeraar en sociale verzekeraar)
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verhaal o.g.v. een overeenkomst?

  • Cessie
  • Subrogatie
 • Wat houdt het collectief actierecht in?

  Een vereniging of stichting die een groepsbelang of algemeen belang behartigt kan namens de dreigend gedupeerden een verbod vorderen. Het collectief actierecht komt alleen toe aan bepaalde rechtspersonen. De belangenorganisatie kan een verklaring van recht, verbod of gebod vragen. Geen schadevergoeding.

 • 1.1 Samenloop van contractuele en wettelijke aansprakelijkheid

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Leidt het niet nakomen van een verbintenis voortvloeiende uit een ovk tot een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW?

  Neen. Het niet nakomen van verbintenis voortvloeiende uit een ovk leidt tot een tekortschieten  door de schuldenaar in een contractuele verhouding geregeld als Lex specialist (afd. 6.1.9 met name art. 6:74 BW)

  Vernietiging op grond van een wilsgebrek (art.3:44 BW)  kan o.g.v. De Paulinia (art.3:45BW) gecombineerd worden met een vordering tot schadevergoeding  o.g.v. Onrechtmatige daag (art. 6:162 BW)
 • Kunnen partijen in een overeenkomst de mogelijkheden tot een beroep op overmacht uitbreiden?

  Ja binnen de grenzen van art. 3:40 BW en art. 6:248, tweede lid BW kunnen partijen een afwijkende regeling t.a.v. hun aansprakelijkheid wegens wanprestatie ex art. 6:74 BW overeenkomen 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart