Kwalificatie 5: benutten van de context

4 belangrijke vragen over Kwalificatie 5: benutten van de context

Kwalificatie 5: Benutten van context

Hulpverlenen binnen een context van diversiteit en deze zodanig hanteren dat recht gegaan wordt aan de eigen heid van de client en zijn levensbeschouwenlijke, culturele, maatschappelijke en sociale achtergornd. dit kunnen situaties zijn die zich kenmerken door onvoorspelbaarheid en dwang en dragn.

kenwoorden:
context van diversiteit
eigenheid van de client
levensbeschouwelijke, culturele, maatschappelijke en sociale achter grond
onvoorspelbaarheid
dwang en drang
ondersteunen en uitbreiden sociale netwerk

Hoe is kwalificaite 5 uitgewerkt in de professional ?

om mensen te helpen moet je rekenschaphouden met de achtergornd. ook alle aspecen waar in mensen kunnen verschillen. zoals culturele achtergrond, geloof, thuissiuatie, normen en waarden of competenetenties.. Je moet je mening opzij kunnen zetten Als professional moet je in staat zijn om je persoonlijke referenitekader opzij te zetten.

Wat is verschil tussen de soorten gedragsproblematiek

Kinderen en jeugdigen kunnen door situaties of gebeurtis bepaald gedrag gaan vertonen daarom is belangrijk om te kijken naar de oorzaak(en) van het gedrag. Maar kinderen kunnen ook last hebben van gedragsstoornissen zoals ADHD of autisme. Deze twee problemen kunnen zowel om geïnternaliseerde gedragsproblematiek gaan als gëextrenaliseerde gedragsproblematiek. Geïnternaliseerde is het gedrag na binnen gericht. Dit uitzicht bijvoorbeeld in depressie of angst. Bij geïnternaliseerde is het na buiten gericht en gaat meer om bijvoorbeeld agressief gedrag of vijandig gedrag. ( Bassant, 2010) ( Heemskerk et al., 2015)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De vijf onderdersteuningen van Triple P

- Algemeen
- informatie en lezingen
- advies
- ondersteuning en cursus
- gezinondersteuning

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo